Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English
Cuprum arena

SP 3 od września zmienia siedzibę. Rodzice apelują do Burmistrza

Autor Kasia_
Data utworzenia: 15 styczeń 2019, 18:38


SP 3 od września zmienia siedzibę. Rodzice apelują do Burmistrza

W związku z reformą oświaty podjęto decyzję, że od nowego roku szkolnego Szkoła Podstawowa nr 3 będzie miała swoją siedzibę w budynku obecnego Gimnazjum nr 1. Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 są jednak zaniepokojeni stanem budynku i zwrócili się do Burmistrza z prośbą o przeprowadzenie kontroli oraz zaplanowanie modernizacji budynku.

Zdaniem rodziców, budynek obecnego Gimnazjum nr 1 wymaga przystosowania do potrzeb małych dzieci oraz gruntownego remontu. Rada Rodziców SP3 zwróciła się do Burmistrza oraz Rady Miejskiej o przyjrzenie się sprawie i zaplanowanie prac remontowych w budynku, w którym 1 września uczniowie mają rozpocząć naukę.

Kwestia dostosowania budynku po Gimnazjum nr 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 podczas sylwestrowej sesji Rady Miejskiej została poruszona przez radnego Łukasza Ptaka, który zwrócił uwagę na potrzebę m.in. naprawy nawierzchni boiska, przygotowania sal lekcyjnych dla młodszych uczniów oraz stworzenia przy szkole placu zabaw na wzór tego, które istnieje przy ulicy Kościuszki. Na potrzebę remontu nawierzchni boiska uwagę zwrócił również radny Mariusz Kowalczyk.

Inicjatywę rodziców mocno wspiera dyrektor SP 3 – Mariusz Szklarz, któremu bardzo zależy na tym, aby budynek był odpowiednio przygotowany do przyjęcia uczniów we wrześniu.

- W ostatni czwartek z inicjatywy rodziców odbyło się spotkanie rodziców, dyrekcji szkoły i Burmistrza Miasta Chojnowa. Po wysłuchaniu racji każdej ze stron ustalone zostały zasady dalszej współpracy w osiągnięciu zamierzonego celu, jakim jest dostosowanie przyszłej szkoły do potrzeb wszystkich uczniów - od tych najmłodszych do najstarszych - zaznacza dyrektor Mariusz Szklarz - Wierzę, że wszystkim nam zależy na jego osiągnięciu. Kolejne spotkanie w takim gronie odbędzie się za miesiąc, podczas którego zostaną przedstawione już poczynione działania. Chciałbym, by 1 września 2019 był dla naszych uczniów i nauczycieli dobrym punktem w ich dalszych losach szkolnych i spełnieniem oczekiwań rodziców pod względem zapewnienia ich dzieciom dobrych i bezpiecznych warunków nauczania - dodaje.

Portal chojnow.pl zwrócił się do Burmistrza Jana Serkiesa o komentarz w tej sprawie. Podczas rozmowy Burmistrz poinformował nas, że docenia zaangażowanie rodziców w sprawy szkoły i zapewnił, że miasto posiada zabezpieczone środki finansowe na dostosowanie budynku do potrzeb szkoły podstawowej. Zaproponował też rodzicom comiesięczne spotkania, podczas których omawiane będą postępy w realizacji prac oraz wszelkie kwestie niepokojące rodziców uczniów SP3. Pierwsze takie spotkanie odbyło się już 10 stycznia. Każda ze stron przedstawiła swój punkt widzenia i ustalono dalsze etapy współpracy mającej na celu osiągnięcie zamierzonego celu, czyli dostosowania budynku do potrzeb wszystkich uczniów.

Burmistrz zapewnił również, że wszystkie prace mające na celu dostosowanie budynku do potrzeb szkoły podstawowej zostaną zrealizowane do 1 września. Dodał również, że w ostatnich latach w szkole przeprowadzono wiele prac modernizacyjnych. Wykonano m.in. całkowitą wymianę pokrycia dachowego, zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono instalację elektryczną oraz zamontowano w klasach nowe oświetlenie i odmalowano ściany. Budynek szkoły zyskał także nową stołówkę oraz zmodernizowaną salę gimnastyczną i zaplecze.

Dowiedzieliśmy się również, że w dniu dzisiejszym w obecności Burmistrza Jana Serkiesa oraz Dyrektora Mariusza Szklarza została przeprowadzona wizytacja w budynku szkoły, podczas której sporządzono kosztorys prac, jakie są konieczne do wykonania.

Budynek szkoły jest w dobrym stanie. W najbliższych miesiącach zostaną przeprowadzone prace mające na celu dostosowanie go do potrzeb młodszych dzieci, a Burmistrz zaznacza, że 1 września szkoła będzie gotowa na przyjęcie uczniów.

Z treścią listu otwartego od Rady Rodziców SP3 skierowanego do Burmistrza i Rady Miasta można zapoznać się na łamach naszego portalu: List otwarty.
Sklep Bigform