Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Rada Miejska powoła do życia komisję, która przyjrzy się skargom mieszkańców

Autor admin
Data utworzenia: 29 styczeń 2019, 13:12 Wszystkich komentarzy: 1


Rada Miejska powoła do życia komisję, która przyjrzy się skargom mieszkańców

Rada Miejska podczas ostatniej sesji podjęła uchwałę w sprawie zmian w Statucie Miasta Chojnowa, które zobowiązują radę do m.in. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Istnienie takiej komisji od tej kadencji jest obligatoryjne z każdej jednostce samorządu terytorialnego

Do zadań nowej komisji należeć będzie przyjmowanie i rozpatrywanie skarg na działanie burmistrza i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków i petycji składanych przez mieszkańców Chojnowa oraz nadawanie im biegu proceduralnego.

Przedmiotem skargi może być m.in. zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw.

Radę Miejską do powołania komisji obliguje ustawa z dnia 11 stycznia 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Do tej pory jedyną obligatoryjną komisją Rady Miejskiej była komisja rewizyjna.

Wprowadzone przez radnych zmiany w Statucie Miasta Chojnowa wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.


Komentarze

rada ,będzie oceniała samą siebie?a może tak ,powołać niezależną komisję ,składającą się np.z mieszkańców ,,naszego,,miasta
zgłoś komentarz

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.