Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English
Cuprum arena

Wójt szuka dzierżawcy dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych po wyrobisku żwirowni w Rokitkach

Autor Urząd Gminy Chojnów
Data utworzenia: 22 marzec 2019, 11:53


Wójt szuka dzierżawcy dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych po wyrobisku żwirowni w Rokitkach

Wójt Gminy Chojnów ogłasza przetarg na 5-letnią dzierżawę atrakcyjnych nieruchomości położonych nad wodą w turystycznej miejscowości Rokitki. Dzierżawa dotyczy terenów rekreacyjno – wypoczynkowych po wyrobisku żwirowni, tuż przy drodze powiatowej nr 865 ulokowanej przy linii brzegowej. Celem dzierżawy jest organizacja wypoczynku letniego.

Wakacyjny sezon to zarówno dla miłośników plażowania i kąpieli idealny czas na korzystanie z walorów turystycznych Gminy Chojnów. - Rokitki to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku letniego w naszym regionie. – mówi wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz. Miejscowość leżąca na obszarze krajobrazu chronionego "Doliny Czarnej Wody" przyciąga wczasowiczów I klasy czystością wody i zbliżonym do morskiego mikroklimatem. Aby zwiększyć atrakcyjność terenu oraz zapewnić komfortowe warunki turystom, poszukujemy dzierżawcy tego terenu. Ogłoszono już I przetarg pisemny nieograniczony na program zagospodarowania i dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

– 1199 o pow. 18,1027 ha (RVI-0,7180 ha, Wsr-14,9507 ha, N-2,4340 ha),

– 867/2 o pow. 0,01 ha (Ws-0,01 ha),

– 592/2 o pow. 0,21 ha (Ws-0,21 ha),

– 576 o pow. 0,42 ha (RV-0,02 ha, RVI-0,40 ha),

położonych w obrębie Rokitki, gmina Chojnów, powiat legnicki.

Przedmiot dzierżawy stanowią w/w nieruchomości o łącznej powierzchni 18,7427 ha, w tym 3,1520 ha – pas gruntów przyległych do zbiornika wodnego, 15,1707 ha – lustro wody, 0,42 ha – teren przeznaczony na miejsca postojowe (parking). Nieruchomości położone są w odległości ok. 9 km od Chojnowa przy drodze powiatowej o numerze ewidencyjnym 865.

Celem dzierżawy jest organizacja wypoczynku letniego. Od oferenta wymagane jest przedłożenie koncepcji prowadzenia i zagospodarowania terenu w kierunku rekreacyjno – wypoczynkowym oraz organizacji miejsc postojowych (parkingu) na działce numer 576, stanowiącej własność Gminy Chojnów. Przedłożona koncepcja będzie miała znaczny wpływ na wybór oferty.

Cena wywoławcza rocznej opłaty z tytułu dzierżawy wynosi 59.939,15 zł, w tym podatek VAT w stawce 23%.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne lub inne podmioty, które złożą pełną pisemną ofertę w zaklejonej kopercie z napisem „PRZETARG I PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI NUMER 1199, 867/2, 592/2, 576, POŁOŻONYCH W OBRĘBIE ROKITKI, GMINA CHOJNÓW” w terminie do dnia 10 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnowie, ul. Fabryczna 1, pok. 103 (sekretariat). Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 6.000,00 zł na rachunek Gminy Chojnów: 64 8644 0000 0000 1384 2000 0030 Bank Spółdzielczy Chojnów, ul. Rynek 18/19. Wpłaty należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy do dnia 10 kwietnia 2019 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r., w sali posiedzeń nr 102 o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Chojnowie, ul. Fabryczna 1.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Chojnów i na tablicach ogłoszeń w gminie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojnów www.gmina-chojnow.bip.net.pl zakładka „przetargi, sprzedaż, dzierżawa” i na stronie internetowej gminy Chojnów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Chojnów, pok. nr 107 tel. 76 8188502 wew. 58, w godz. 8:00- 15:00 oraz pod adresem: http://www.gmina-chojnow.bip.net.pl/?a=6371Sklep Bigform