Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
PWSZ Legnica

VI Dni Otwarte Funduszy Europejskich w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Autor Partnerstwo
Data utworzenia: 30 kwiecień 2019, 10:20


VI Dni Otwarte Funduszy Europejskich w PWSZ im. Witelona w Legnicy

10 maja br. zapraszamy do odwiedzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, było głównym celem projektu realizowanego w konkursie pn.: „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej”. Program Rozwojowy jest związany z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” w oparciu o Program Operacyjny WiedzaEdukacjaRozwój 2014 – 2020.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy utworzono po to, aby metodami symulacji medycznej doskonalić umiejętności praktyczne studentów. Centrum zorganizowane jest na wzór prawdziwego szpitala.

Umożliwia to przeprowadzanie kształcenia studentów w taki sposób aby przygotować ich do pracy w warunkach szpitalnych, umożliwić praktyczne ćwiczenie umiejętności niezbędnych podczas sprawowania opieki nad pacjentem z uwzględnieniem stanu zdrowia, aktualnych potrzeb i deficytów zdrowotnych. Kształtować umiejętność rozpoznawania zaburzonych potrzeb i układania planu opieki nad pacjentem. Oznacza to odtworzenie warunków klinicznych, socjalnych, domowych oraz wypadków i zdarzeń masowych z zastosowaniem symulatorów: niskiej, średniej, wysokiej wierności, pacjentów symulowanych i standaryzowanych w celu kształcenia wysoko wyspecjalizowanych przyszłych kadr medycznych.

W trakcie zajęć zachowana jest wierność symulacji medycznej co oznacza, że studenci znajdują się w warunkach fizycznego i emocjonalnego realizmu, pozwalającego doświadczać działania w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. Stosowane są zatem zasady: wierności symulatorów – stopień odwzorowania stanu pacjenta przez symulator; wierności miejsca – stopień odwzorowania rzeczywistości przez środowisko symulacyjne oraz wierności psychologicznej – stopień odwzorowania postrzegany przez uczestników.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej przy naszej Uczelni pełni również funkcję egzaminacyjną dla studentów.

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich zapraszamy od odwiedzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej działającego przy naszej Uczelni. Oferta skierowana jest zarówno do najmłodszych – przedszkola i pierwsze klasy szkół podstawowych jak i do młodzieży starszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Program

- 9.00 – 13.00Przesiewowe badanie wzroku metodą nieinwazyjną przy użyciu fotoskriningowego sprzętu “Spot Vision Screener” – sala 119 – dzieci i osoby niepełnoletnie tylko po podpisaniu przez rodziców (lub opiekunów prawnych) zgody na przeprowadzenie badania (formularz w załączeniu).

- 9.00 – 13.00Pomiar ciśnienia krwi – sala118.

- 9.00 – 13.00Obliczanie i interpretacja BMI - wskaźnik masy ciała – sala 118.

- 9.00 – „Co może wydarzyć się po wypadku? – Postępowanie w SOR” – symulacja medyczna w Sali Wysokiej Wierności 116 A.

- 9.30„Zażywasz - przegrywasz” – jak ratować człowieka po przedawkowaniu środków psychoaktywnych i narkotyków – symulacja medyczna sala 114.

-10.00„Ratujmy Misia” – nauka udzielania pierwszej pomocy dla dzieci – interaktywny pokaz dla dzieci z przedszkoli i klas I – III szkół Podstawowych - sala 117 – dzieci zapraszamy na pokaz z własnymi misiami.

-10.30 - „Mistrzostwa Świata w myciu rąk” - interaktywny pokaz dla dzieci z przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych - sala 104.

- 11.00„Co wiemy o zdrowiu i udzielaniu pierwszej pomocy” – quiz z nagrodami dla młodzieży – sala 115.

-11.00„Co może wydarzyć się po wypadku? – Postepowanie w SOR” – symulacja medyczna w Sali Wysokiej Wierności 116 A.

-11.30„Zażywasz - przegrywasz” – jak ratować człowieka po przedawkowaniu środków psychoaktywnych i narkotyków – symulacja medyczna sala 114.

- 11.00„Ratujmy Misia” – nauka udzielania pierwszej pomocy dla dzieci – interaktywny pokaz dla dzieci z przedszkoli i klas I – III szkół Podstawowych - sala 117 – dzieci zapraszamy na pokaz z własnymi misiami.

- 11.30 - „Mistrzostwa Świata w myciu rąk” - interaktywny pokaz dla dzieci z przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych - sala 104.


Sklep Bigform