Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English
Cuprum arena PWSZ Legnica

Nowe stawki opłat za śmieci już obowiązują. Podwyżki w gminie Chojnów

Autor admin
Data utworzenia: 05 marzec 2020, 15:07 Wszystkich komentarzy: 0


Nowe stawki opłat za śmieci już obowiązują. Podwyżki w gminie Chojnów

Od 1 marca obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami. Wiele samorządów zdecydowało się na podwyższenie opłat za śmieci - nie inaczej jest w gminie Chojnów, która tłumaczy mechanizm stojący za podwyżkami.

- Zgodnie z unijnymi wytycznymi, w 2020 roku nasz kraj powinien osiągnąć 50-procentowy poziom odpadów podlegających recyklingowi. Obecnie ten wskaźnik wynosi ok. 30 proc. Na "taryfę ulgową" nie ma co liczyć. Mało tego, wymagania UE, dotyczące odpadów nadających się do przeróbki i ponownego użycia, będą coraz większe w kolejnych latach. Sejm RP zdecydował więc o znowelizowaniu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Część rozwiązań, jakie zapisano w dokumencie, generuje konsekwencje finansowe, które odczują przede wszystkim samorządy - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Urząd Gminy - Wysokie podwyżki stawek są wynikiem rozstrzygniętego przetargu na transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów. Firmy biorące w nim udział znacząco podwyższyły ceny oferowanych usług w porównaniu do lat ubiegłych.

Jak czytamy w komunikacie, na wzrost kosztów funkcjonowania systemu wpływają: wzrost ustalanej przez rząd i stanowiącej dochód budżetu państwa, tzw. „opłaty marszałkowskiej”, mocno odczuwalny wzrost cen energii elektrycznej oraz rosnące koszty pracy.

Zgodnie z przepisami, od 1 marca 2020 roku wszystkie osoby wytwarzające odpady komunalne na terenie Gminy Chojnów mają obowiązek je segregować. Dla nieruchomości zamieszkałych ustalono następującą stawkę:

– 30,00 zł za osobę, za miesiąc. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zobowiązany będzie do zapłaty dwukrotności tej stawki, tj. 60,00 zł za osobę, za miesiąc.

W przypadku właścicieli budynków jednorodzinnych, którzy posiadają własne kompostowniki przewidziane jest zwolnienie z opłaty w wysokości 1,00 zł od osoby miesięcznie.

Przykład obliczenia opłaty dla rodziny składającej się z 4 osób i prowadzących własny kompostownik:
(30,00 zł – 1,00 zł) x 4 osoby = 116,00 zł/ miesiąc

Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustalono następujące stawki:

– stawkę podstawową do zbiórki odpadów tj. stawkę za odpady segregowane za pojemnik:

- o pojemności 120 l – w wysokości 5,90 zł;

- o pojemności 240 l – w wysokości 11,80 zł;

- o pojemności 1100 l – w wysokości 54,10 zł;

Stawkę podwyższoną zapłaci właściciel nieruchomości, jeżeli nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny za pojemnik:

- o pojemności 120 l – w wysokości 11,80 zł;

- o pojemności 240 l – w wysokości 23,60 zł;

- o pojemności 1100 l – w wysokości 108,20 zł;

Dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 169,30 zł na rok.

Według nowego Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Chojnów odpady komunalne będziemy segregować na 5 frakcji: biodegradowalne, zmieszane odpady komunalne, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, szkło.

Mieszkańcy, którzy dotąd deklarowali nieselektywny odbiór odpadów zobligowani sa do dokonania korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od wejścia w życie zmian. Wszystkim, którzy dokonają zmiany sposobu segregacji zostaną dostarczone bezpłatnie stosowne pojemniki.

Jak informuje Urząd Gminy, mieszkańcy mogą również korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanego w skrócie PSZOK, który znajduje się w Białej 118A . Jest to miejsce, do którego można przywieźć własnym transportem odpady komunalne selektywne zgodne z wytycznymi zawartymi w regulaminie jego funkcjonowania. PSZOK prowadzi nieodpłatną zbiórkę dostarczonych, we własnym zakresie przez właścicieli wszystkich nieruchomości z terenu gminy, odpadów komunalnych, mi.in. zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, tekstylia i odzież, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe w ilościach określonych w regulaminie PSZOK-u.

- Należy też pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami koszty gospodarki odpadami muszą być w 100% pokrywane opłatami wnoszonymi przez mieszkańców, a ustawa o finansach publicznych uniemożliwia gminie wprowadzenie dopłat do odbioru odpadów, tak jak jest to możliwe np. w przypadku dopłat do ceny wody i ścieków - czytamy w komunikacie.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy Chojnów lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Chojnów wyodrębniony do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE, Nr rachunku: 41 8644 0000 0000 1384 2000 0250. W tytule przelewu należy wpisać miesiąc, którego dotyczy opłata, a w przypadku wnoszenia opłaty z konta nie należącego do płatnika konieczne jest wpisanie imienia i nazwiska płatnika.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Sklep Bigform