Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
Sklep Bigform

Nowe rozporządzenie biskupa legnickiego w związku z koronawirusem

Autor admin2
Data utworzenia: 17 marzec 2020, 18:18


Nowe rozporządzenie biskupa legnickiego w związku z koronawirusem

Biskup legnicki, Zbigniew Kiernikowski, wydał nowe zarządzenia dotyczące zasad funkcjonowania parafii, udzielania sakramentów oraz sprawowania pogrzebów, które mają obowiązywać w czasie trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego. Mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa kapłanów i wiernych z terenu diecezji legnickiej.

W czasie zagrożenia posługa sakramentalna ma zostać ograniczona do niezbędnego minimum. We mszach świętych może uczestniczyć ograniczona liczba osób, jednak zachęca się wiernych do pozostania w domach i duchowego uczestnictwa w nabożeństwach emitowanych w radio i TV.

Sakrament spowiedzi ma być realizowany tylko w nagłych potrzebach, a sakrament namaszczenia chorych udzielany jedynie w sytuacji zagrożenia życia.

Sakramenty chrztu i zaślubin mają być udzielane z zachowaniem wszelkich norm higienicznych.

Odwołane zostają wszystkie rekolekcje parafialne i wspólnotowe inicjatywy wielkopostne. Zawieszone zostają takie nabożeństwa, jak Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego itp.

Biskup szczegółowo określił również odpowiedni przebieg sprawowania pogrzebów.

Poniżej zamieszczamy pełną treść rozporządzenia.

Na czas trwania walki z pandemią koronawirusa oraz wprowadzonego na terenie całego kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego Zbigniew Kiernikowski zarządza:

1. Sprawowanie pogrzebów ma odbywać się w następujący sposób, w zależności od ustaleń z rodziną:

a. msza pogrzebowa jest celebrowana rano w kościele parafialnym, jedynie w obecności najbliższej rodziny, bez ciała zmarłego,

b. msza św. jest sprawowana w dniu pogrzebu bez udziału wiernych,

c. msza św. za zmarłego jest celebrowana w późniejszym terminie.W dalszej części obrzędów należy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu (stacja tylko na cmentarzu, bez wchodzenia do cmentarnej kaplicy). W obrzędach ostatniego pożegnania powinna uczestniczyć jedynie najbliższa rodzina zmarłego, wciąż z zachowaniem liczebności zgromadzania nieprzekraczającej pięćdziesięciu osób (łącznie z podejmującymi posługę liturgiczną i cmentarną).

2. W najbliższym czasie posługa sakramentalna ma ograniczyć się do niezbędnego minimum (msze święte z zachowaniem ograniczenia liczby uczestników oraz stała zachęta do uczestnictwa duchowego za pośrednictwem społecznych środków komunikacji, indywidualna spowiedź w nagłych potrzebach, sakrament chorych w sytuacji zagrożenia życia). Udzielanie sakramentu chrztu i błogosławienie małżeństw pozostawiam roztropnej ocenie duszpasterzy z zachowaniem wszelkich aktualnych norm wprowadzonych przez władze świeckie i kościelne.

3. Należy odwołać wszystkie rekolekcje parafialne i inne planowane wspólnotowe inicjatywy wielkopostne.

4. Należy zawiesić całkowicie wspólne sprawowanie nabożeństw: Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej, Godzinek, Różańca, Koronki do Miłosierdzia Bożego i innych. Zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania, a tam gdzie istnieje taka możliwość, do transmitowania on-line tych nabożeństw, jednakże sprawowanych również bez fizycznego udziału wiernych.

5. Wszyscy mieszkańcy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej są zobowiązani do stałego przebywania na terenie zamieszkania i do nieprzyjmowania gości z zewnątrz. Odwołane są wszystkie parafialne praktyki duszpasterskie alumnów.

6. Podobnym zasadom podlega Dom Księży Emerytów. Jego mieszkańcy są zobowiązani do pozostania w miejscu zamieszkania. Zostaje zawieszona do odwołania jakakolwiek posługa duszpasterska Księży emerytów w parafiach.

7. Do kościołów w diecezji legnickiej nie należy w tym czasie zapraszać księży spoza parafii ani zezwalać na posługę duszpasterską nikomu, kto nie został do niej skierowany dekretem biskupa ordynariusza.

8. Wszelkiego rodzaju kaplice prywatne (zakonne, szpitalne itp.) mają pozostawać zamknięte dla osób z zewnątrz.

9. Zalecam w tym czasie większe staranie o utrzymanie czystości w kościołach i kaplicach przez częstszą dezynfekcję, zwłaszcza gdy chodzi o przedmioty i miejsca często dotykane: kratki konfesjonału, ławki, klęczniki, klamki, włączniki światła itp. Wszystkie informacje zawarte w Zarządzeniu Biskupa Legnickiego z 13 marca br. oraz w Komunikacie Legnickiej Kurii Biskupiej z 14 marca br., a także zawarte w niniejszym Zarządzeniu obowiązują od chwili ogłoszenia do odwołania. Z naciskiem przypominam, że zgodnie z kan. 273 i kan. 274 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego wszyscy, których wspomniane zarządzenia dotyczą, powinni je zrealizować bezwarunkowo, z pełną świadomością konsekwencji wynikających z prawa kościelnego jak również świeckiego.

Decyzją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski zostają przełożone na późniejszy czas pielgrzymka do Rymu z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II (planowana na 17 maja) oraz II Narodowa Pielgrzymka Duchowieństwa do Dachau (planowana 29 kwietnia).