Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
PWSZ Legnica

PZS to szkoła dająca wiele możliwości rozwoju

Autor Partnerstwo
Data utworzenia: 15 maj 2020, 21:54 Wszystkich komentarzy: 0


PZS to szkoła dająca wiele możliwości rozwoju

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie rozpoczyna rekrutację uczniów na rok szkolny 2020/2021. Dlaczego warto wybrać właśnie tę placówkę? Bo to miejsce, które spełni Twoje oczekiwania! Tutaj zdobędziesz solidną wiedzę oraz będziesz miał szerokie możliwości rozwoju.

Co znajdziemy w ofercie Powiatowego Zespołu Szkół?

· zajęcia adaptacyjne dla uczniów klas pierwszych

· udział w projektach unijnych

· zajęcia pozalekcyjne (m.in. przedmiotowe, przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, egzaminu maturalnego)

· warsztaty teatralne

· wycieczki i warsztaty zawodoznawcze

· wyjazdy zagraniczne w ramach projektów unijnych (Francja, Rumunia, Turcja, Niemcy, Włochy, Portugalia, Wielka Brytania)

· zagraniczne praktyki zawodowe (Włochy, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania)

· zawody sportowe (Olimpiada Lekkoatletyczna, Turniej Szachowy)

· Międzyszkolny Konkurs Językowy DENG DENG

· indywidualne toki i programy nauczania, wspieranie zdolnych uczniów

· udział w zajęciach, wykładach w szkołach wyższych, instytucjach kultury, m. in. w Muzeum Narodowym, na Uniwersytecie Przyrodniczym, Politechnice, Uniwersytecie Wrocławskim oraz PWSZ w Legnicy


Gdzie składać podania?

· sekretariat przy ul. Witosa 1 (technikum: hotelarskie, ekonomiczne, logistyczne, żywienia i usług gastronomicznych)

· sekretariat przy ul. Poźniaków 2 (liceum ogólnokształcące)

· sekretariat przy ul. Wojska Polskiego 16 (technikum: mechaniczne,
technikum pojazdów samochodowych; branżowa szkoła I stopnia: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, szkoła wielozawodowa)


Dlaczego warto wybrać Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie? Wyjaśnia dyrektor tej placówki, mgr Mariusz Kowalczyk:

- Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie klas VIII! Wybór szkoły ponadpodstawowej i kierunku kształcenia to decyzja mająca duży wpływ na przyszłe życie młodego człowieka. Dlatego przed jej podjęciem warto rozważyć propozycję Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie. PZS doskonale przygotowuje do zdania egzaminów zewnętrznych: matury będącej przepustką na studia oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania wybranego zawodu. Naszymi największymi atutami są przyjazna atmosfera w szkole, bardzo wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych, dobrze wyposażone warsztaty i pracownie szkolne, a także szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych oraz kół przedmiotowych rozwijających zainteresowania i pasje uczniów. W szkole realizowanych jest wiele projektów unijnych związanych z międzynarodową wymianą młodzieży. Zapewniamy naszym uczniom staże i praktyki w Polsce i za granicą. Współpracujemy z legnickim oddziałem Politechniki Wrocławskiej, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy i lokalnymi zakładami pracy. Wśród naszych uczniów jest wielu stypendystów. Nasze innowacyjne podejście do nauczania zostało potwierdzone uzyskaniem takich certyfikatów, jak „Wiarygodna Szkoła” oraz „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”. Mamy duże doświadczenie w kształceniu młodego pokolenia, tylko indywidualne spojrzenie na każdego człowieka daje mu szansę na rzeczywisty i prawidłowy rozwój. Z wyżej wymienionych powodów chciałbym wszystkim uczniom klas VIII i ich rodzicom zarekomendować Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie.TECHNIKUM EKONOMICZNE

(5-letnie; kształcenie w zawodzie: technik ekonomista)

Kwalifikacje

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej

jednostek organizacyjnych

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

• matematyka

• geografia

Pierwszy język obcy: język angielski

Drugi język obcy: język niemiecki

Praktyka zawodowa

• w przedsiębiorstwach na terenie Polski

• w szkolnych pracowniach symulacyjnych

• za granicą (Niemcy lub Hiszpania)

Ukończenie Technikum Ekonomicznego jest dużym ułatwieniem w kontynuowaniu kariery naukowej i zawodowej na studiach ekonomicznych lub kierunkach pokrewnych.


TECHNIKUM HOTELARSTWA

(5-letnie; kształcenie w zawodzie: technik hotelarstwa)


Kwalifikacje

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

geografia

• język obcy

Pierwszy język obcy: język angielski

Drugi język obcy: język niemiecki

Praktyki zawodowe:

• w pracowniach szkolnych: hotelarskiej i obsługi konsumenta

• w przedsiębiorstwach hotelarskich na terenie Polski i za granicą

(Włochy, Hiszpania, Grecja)TECHNIKUM LOGISTYCZNE

(5-letnie; kształcenie w zawodzie: technik logistyk)

Kwalifikacje

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

geografia

• język obcy

Pierwszy język obcy: język angielski

Drugi język obcy: język niemiecki

Praktyki zawodowe:

w pracowniach szkolnych

• w przedsiębiorstwach na terenie Polski i za granicą

(Włochy, Hiszpania, Grecja)


TECHNIKUM MECHANICZNE

(5-letnie; kształcenie w zawodzie: technik mechanik)

Kwalifikacje

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

matematyka

• fizyka

Pierwszy język obcy: język angielski

Drugi język obcy: język niemiecki

Praktyka zawodowa

w przedsiębiorstwach na terenie Polski

• w szkolnych pracowniach symulacyjnych

• za granicą (Hiszpania, Niemcy)TECHNIKUM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

(5-letnie, kształcenie w zawodzie: technik pojazdów samochodowych)

Kwalifikacje

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

• matematyka

• fizyka

Pierwszy język obcy: język angielski

Drugi język obcy: język niemiecki

Praktyka zawodowa

w specjalistycznie wyposażonych Warsztatach Szkolnych PZS w Chojnowie

• w przedsiębiorstwach na terenie Polski

• za granicą (Hiszpania, Niemcy)

Dla uczniów szkoła organizuje programowo bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B

Technik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.


TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

(5-letnie, kształcenie w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych)

Kwalifikacje

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

• biologia

• język obcy

Pierwszy język obcy: język angielski

Drugi język obcy: język niemiecki

Praktyka zawodowa

• w specjalistycznie wyposażonych Warsztatach Szkolnych PZS w Chojnowie

• w zakładach gastronomicznych w kraju i za granicą

(Włochy, Grecja lub Hiszpania)LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

(4-letnie; profil humanistyczny z edukacją językowo-medialną)

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

j. polski

• j. angielski/j. niemiecki

• historia

Przedmiot dodatkowy:

edukacja medialna

Pierwszy język obcy: język angielski

Drugi język obcy: język niemiecki

Po ukończeniu tej klasy możesz kontynuować naukę:

• na kierunkach humanistycznych, filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych,

• na prawie, historii i dziennikarstwie


Liceum Ogólnokształcące

(4-letnie; profil biologiczno-chemiczny z edukacją ekologiczną i ochroną środowiska)

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

j. angielski

• biologia

• chemia lub matematyka

Przedmiot dodatkowy:

edukacja ekologiczna

• ochrona środowiska

Pierwszy język obcy: język angielski

Drugi język obcy: język niemiecki

Po ukończeniu tej klasy możesz kontynuować naukę:

na Akademii Wychowania Fizycznego, na kierunkach przyrodniczych, chemicznych, medycznych lub farmaceutycznych

Liceum Ogólnokształcące

(4-letnie; profil matematyczno-informatyczny)

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

j. angielski

• matematyka

• informatyka

Przedmiot dodatkowy:

edukacja pożarniczo-ratownicza

Pierwszy język obcy: język angielski

Drugi język obcy: język niemiecki

Po ukończeniu tej klasy możesz kontynuować naukę:

• na Politechnice, kierunkach ścisłych - informatyce, matematyce, fizyce


Branżowa Szkoła I stopnia

(3-letnia; kształcenie w zawodzie: sprzedawca)

Kwalifikacja:

AU.20 Prowadzenie sprzedaży


Nauczane przedmioty zawodowe:

towar jako przedmiot handlu

• organizacja i techniki sprzedaży

• obsługa klientów

• przedsiębiorca w handlu

• język obcy w działalności handlowej (język niemiecki)

kształcenie zawodowe praktyczne:

• sprzedaż towarów – zajęcia w szkolnej pracowni sprzedaży

• prowadzenie sprzedaży – zajęcia praktyczne u pracodawców prowadzących działalność handlową

Absolwenci mogą znaleźć interesującą pracę w jednostkach sprzedaży detalicznej i hurtowej.

Branżowa Szkoła I stopnia

(3-letnia; kształcenie w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych)

Kwalifikacja:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Nauczane przedmioty zawodowe:

podstawy konstrukcji maszyn

• budowa i naprawa pojazdów samochodowych

• elektrotechnika i elektronika

• przepisy ruchu drogowego

Kształcenie zawodowe praktyczne

w specjalistycznie wyposażonych Warsztatach Szkolnych PZS w Chojnowie

• w Stacji Diagnostycznej

• w przedsiębiorstwach na terenie Polski

• za granicą (Hiszpania) – staże zawodowe

Dla uczniów szkoła organizuje programowo bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B

Branżowa Szkoła I stopnia

(3-letnia; kształcenie w zawodzie: magazynier logistyk)

Kwalifikacja:

SPL.01. Obsługa magazynów

Nauczane przedmioty zawodowe:

• procesy magazynowe

• organizacja prac magazynowych

• gospodarka magazynowa

• magazyny produkcyjne i dystrybucyjne

Kształcenie zawodowe praktyczne

• w specjalistycznie wyposażonych pracowniach szkolnych PZS w Chojnowie

• w przedsiębiorstwach na terenie Polski


Branżowa Szkoła I stopnia

(3-letnia; kształcenie w zawodach: blacharz samochodowy; cukiernik; fryzjer; kucharz; lakiernik; operator obrabiarek skrawających; piekarz; sprzedawca i w innych zawodach w oparciu o umowę z pracodawcą (młodociany pracownik).

Kształcenie zawodowe

zajęcia praktyczne u pracodawców

• przedmioty ogólnokształcące w szkole, przedmioty zawodowe na kursach specjalistycznych
Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Sklep Bigform