Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Sign in Sign up
Sklep Bigform

Radni zagłosują nad wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Chojnowa

Author: admin
Creation date: 19 June 2020, 18:56 All comments: 2


Radni zagłosują nad wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Chojnowa

Przed nami czerwcowa sesja Rady Miejskiej. Jej głównymi punktami będą głosowania nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta Chojnowa wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2019 rok.

Sesja odbędzie się 25 czerwca o godzinie 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Głosowania poprzedzi przedstawienie raportu i stanie miasta Chojnowa za 2019 rok oraz przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu. Obowiązek przedstawienia raportu nałożyła na włodarzy gmin rok temu znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym.

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z  poprzednich sesji Nr XXVII/20 z dnia 27 maja 2020  r. oraz nr XXVIII/20 z dnia 16 czerwca 2020 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

5. Raport o stanie Miasta Chojnowa za 2019 r.:

a) przedstawienie Raportu o stanie Miasta Chojnowa za 2019 r.;

b) debata nad Raportem;

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnowa wotum zaufania.

6.Ocena wykonania budżetu za 2019 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnowa:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok;

b) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2019 rok;

c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie sprawozdań finansowych, wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów za 2019 r.;

d) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnowa za 2019 rok;

e) opinie pozostałych Komisji Rady Miejskiej;

f) dyskusja;

g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2019 rok;

h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu  Miasta Chojnowa za 2019 rok.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie za 2019 rok,

b) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego  w Chojnowie,

c) w sprawie zatwierdzenia zarządzeń dotyczących otwarcia Targowiska Miejskiego, placów zabaw i siłowni plenerowych,

d) w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020.

8. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.

9. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.


Comments

Po co ta szopka z głosowaniem przez bezradnych?, przecież od lat wynik jest znany.
report comment
Taki wymóg,by przeprowadzić to głosowanie. Tyle
report comment

Add Comment

You have to be loggin to add comment.