Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
Cuprum Arena Cuprum Arena

Wycinka drzew przy drodze do Biskupina. Dlaczego do tego dochodzi?

Autor admin
Data utworzenia: 21 czerwiec 2020, 19:26 Wszystkich komentarzy: 9


Wycinka drzew przy drodze do Biskupina. Dlaczego do tego dochodzi?

Na naszą skrzynkę pocztową otrzymaliśmy wiadomość od mieszkańca Biskupina, który z niezadowoleniem przyjął fakt wycinki drzew wzdłuż drogi powiatowej Rokitki-Biskupin. Dlaczego dochodzi do takiej sytuacji?

- Bez żadnych konsultacji z mieszkańcami. Bez informacji o planowanej wycince. W okresie lęgowym ptaków wycina się drzewa w pasie 3 m od drogi w niewiadomym celu, bo remontu ani naprawy drogi nie zaplanowano - czytamy w informacji od naszego czytelnika - Ważne żeby wyciąć, nawet jak nie planujemy tam drogi rowerowej lub chodnika. Pomimo fatalnej jakości powietrza, Lasy Państwowe nadal prowadzą bezsensowną wycinkę w porozumieniu ze starostwem w Legnicy. A była taka piękna zacieniona aleja do małej wsi Biskupin, gdzie ludzie chodzili spacerować oraz uprawiali nordic walking. Tak władze dbają o zdrowie obywateli. Przykry widok - dodaje zaniepokojony mieszkaniec wsi.

Wśród powodów ograniczenie widoczności i bezpieczeństwo

O sytuację zapytaliśmy Nadleśnictwo Złotoryja, które sprawuje opiekę nad lokalnymi obszarami leśnymi. W odpowiedzi zwrotnej otrzymaliśmy informację, że wycinka drzew przy drodze powiatowej nr 2221D Rokitki – Biskupin była realizowana na wniosek Starostwa Powiatowego w Legnicy - Wydziału Dróg i Mostów.

- Starostwo zwróciło się z prośbą do Nadleśnictwa Złotoryja o usunięcie szpaleru drzew rosnących na odcinku zalesionym wzdłuż drogi powiatowej, których korzenie powodują wysadziny nawierzchni drogi, a także w znacznym stopniu ograniczają widoczność oraz zmniejszają skrajnię drogi, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wskazano, że sprawę należy potraktować jako pilną - informuje Beata Kimla – Wójcik, specjalista ds. ochrony przyrody i dotacji zewnętrznych w Nadleśnictwie Złotoryja.

Odcinek drogi zlokalizowany jest pod względem przyrodniczym na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Bory Dolnośląskie. Nadleśnictwo zaznacza, że prowadzi trwale zrównoważoną gospodarkę leśną, w tym również na obszarach Natura 2000, według planu urządzenia lasu, dla którego sporządzana jest prognoza oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000. Dla obszarów Natura 2000 wydawane jest również przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zarządzenie ustanawiające plan zadań ochronnych dla danego obszaru Natura 2000.

- Prognoza oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 przedstawia m.in. rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu (planu urządzenia lasu), w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - czytamy w informacji.

Plan zadań ochronnych m.in. określa działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących: ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów, uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony. Działania gospodarcze w obszarach Natura 2000 prowadzone są także z wymaganiami dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.

W przypadku występowania drzew np. przy parkingach, czy drogach leśnych, ewidentnie zagrażających bezpieczeństwu ludzi - suche lub pochylone często z naderwanym systemem korzeniowym, wymagające pilnej interwencji, nadleśnictwo przed wyeliminowaniem zagrożenia, również przeprowadza wizję pod kątem występowania gatunków chronionych. Jeśli gatunek chroniony w czasie wizji zostanie stwierdzony, prace są wstrzymywane do czasu uzyskania odpowiedniej zgody na odstępstwa od zakazów zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Jak było w tym konkretnym przypadku?

- W sprawie przedmiotowego odcinka drogi w dniu 01.06.2020 r. wykonana została wizja w terenie w celu sprawdzenia czy na planowanych do wycinki drzewach znajdują się czynne gniazda lub zasiedlone dziuple ptaków. w czasie wizji stwierdzono drzewo gatunku brzoza z czynną dziuplą, które pozostawiono bez ingerencji i oznaczono jako drzewo ekologiczne z literą „E" - dodaje Beata Kimla – Wójcik.

- Wycięcia drzew rosnących przy pasie drogowym dokonano na wniosek Starostwa Powiatowego w Legnicy Wydział Dróg i Mostów z zachowaniem powyższych zapisów o ochronie przyrody, na podstawie rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430, z późn. zm.). Zgodnie z § 52 ust. 2 ww. rozporządzenia zieleń w pasie drogowym nie powinna zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu, ograniczać wymaganego pola widoczności, skrajni drogi oraz utrudniać utrzymania drogi. W myśl natomiast § 53 ust. 3 odległość pnia drzewa od krawędzi jezdni nie powinna być mniejsza niż 3,0 m, a w wypadku przebudowy albo remontu drogi dopuszcza się mniejszą odległość, jeśli będą spełnione pozostałe warunki określone w rozporządzeniu.

zdjęcia nadesłaneKomentarze

w całej Polsce wycina się nasze piękne lasy. Jakiś czas temu w Okmianach na stacji PKP widziałem transport drewna w wagonach, ciekawe gdzie to jedzie...
zgłoś komentarz
pisowska hołota zniszczy wszystko w tym kraju , dla pieniędzy i władzy są gotowi na wszystko
zgłoś komentarz
Dziwna polityka - wyciąć, wykarczować a potem zaasfaltować/ zabetonować.
zgłoś komentarz
,,babcia 55,a ciebie jeszcze nie zniszczyli?dziwne
zgłoś komentarz
Po nas(czytaj PIS) choćby potop
zgłoś komentarz
Pomijając te polityczne przytyki które brzmią jak warkot troli w ciemnej jaskini. Kto z was jechał tą drogą? Nawierzchnia była niszczona przez korzenie i taki jest fakt. Nie wspomnę już o tym, że co roku kilkakrotnie mieliśmy interwencję na tym odcinku w związku z powalonym drzewem czy zagrażającym konarem. Dziwnym przypadkiem jak takie drzewo spadnie na auto "ekologa" to słyszymy tylko txt typu: "czemu nikt tego nie wyciął?" No ale jak widzę niektórzy zamiast merytorycznej dyskusji wolą obrzucać się nawzajem błotem.
zgłoś komentarz
,,gornzola,,ale ja się z Tobą w pełni zgadzam
zgłoś komentarz
Chciałbym zwrócić uwagę na drogę do Lubina. Wycięli część drzew i przez to droga stała się bardziej bezpieczna . Mamy czas by zareagować na dziką zwierzynę przebiegającą przez drogę. Ktoś kto pisze uwagi to tylko przez swoje zacietrzewienie.
zgłoś komentarz
Jak najbardziej prawidłowa decyzja, droga jest teraz bardziej widoczna i jest czas na reakcje gdy pojawiają się na niej zwierzęta których w tych lasach nie brakuje. Dookoła są kilometry scieżek leśnych po których jak najbardziej można spacerować lub uprawiać nordic walking i to jest chyba bardziej zdrowe niż przechadzki po asfalcie wśród przejeżdzających samochodów.
zgłoś komentarz

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Sklep Bigform