Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Sign in Sign up
Sklep Bigform

Stypendium Wójta Gminy Chojnów. Trwa nabór wniosków

Author: admin
Creation date: 25 June 2020, 12:38 All comments: 0


Stypendium Wójta Gminy Chojnów. Trwa nabór wniosków

Trwa nabór wniosków w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uczniów. Jego celem jest promowanie uczniów z gminy Chojnów, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce.

- Lokalny Program Wspierania Edukacji Uczniów Uzdolnionych jest adresowany do podopiecznych gminnych szkół podstawowych oraz uczniów mieszkających na terenie Gminy Chojnów, którzy uczęszczają do innych placówek oświatowych. Celem programu jest promowanie uczniów, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce. Na wsparcie Wójta Gminy Chojnów mogą liczyć żacy, którzy wykazują zdolności w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, a także w dziedzinach humanistycznych oraz artystycznych - informuje Urząd Gminy.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest osiągnięcie w minionym roku szkolnym średniej ocen co najmniej 5.0 oraz posiadanie oceny bardzo dobrej z zachowania. Laureaci konkursów o zasięgu ogólnopolskim również mogą liczyć na wsparcie Wójta.

Wnioski można składać do 10 lipca w sekretariacie Urzędu Gminy Chojnów.

- Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w uchwale IX.73.2019 Rady Gminy Chojnów z dnia 24 maja 2019 r. poświadczone za zgodnością z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną przez Dyrektora Szkoły w szczególności: kserokopie świadectwa szkolnego, kserokopię dyplomów uzyskanych na olimpiadach lub konkursach - czytamy w komunikacie Urzędu Gminy.


Comments

This entry has no comments yet.

Add Comment

You have to be loggin to add comment.