Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
Cuprum Arena Cuprum Arena

Spora podwyżka cen za śmieci. Ratusz tłumaczy dlaczego

Autor admin
Data utworzenia: 07 sierpień 2020, 15:25 Wszystkich komentarzy: 1


Od września znacząco wzrastają stawki naliczania opłat za gospodarowanie odpadami. Urząd Miejski odniósł się do uchwały przyjętej w maju przez chojnowskich radnych.

Nowe ceny poznaliśmy w maju, kiedy to Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek określonej pojemności. Zgodnie z jej zapisami, miesięczna stawka opłaty jeżeli odpady są zbierane selektywnie, wynosić będzie 28 złotych od jednej osoby. W przypadku, gdy nie będzie segregować śmieci, wówczas zapłacimy kwotę 56 zł.

- Samorządy w całym kraju zostały zobligowane do wprowadzenia zmian w tym zakresie i dostosowania się do rządowych przepisów. Zmiana przepisów a dokładniej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach egzekwuje, aby w takiej wysokości pobierać opłaty za odpady komunalne, jakie są ich faktyczne koszty. Oznacza to, że samo bilansujące się zadanie własne gminy nie może być w żadnym stopniu finansowane przez dany magistrat. Przepisy bowiem nie dopuszczają takiej możliwości, aby gmina dopłacała do wywozu odpadów - informuje Urząd Miejski - Od początku tego roku gminy w całym kraju mierzą się z wyższymi kosztami odbiorów śmieci, ponieważ każdą frakcję tj. metale, tworzywa sztuczne, papier, szkło, bio i zmieszane można odebrać jedynie osobno, a narzucona segregacja odpadów wynosi 5 frakcji, a nie jak dotychczas 3. Co za tym zwiększa się transport, który zapewniają operatorzy wybrani w przetargach. Rosnące ceny energii, paliwa oraz płacy minimalnej w latach 2016-2019, a także wzrost opłat na składowisku odpadów są także sumą tegorocznej nowej stawki opłat za odpady.

Z części opłaty (w wysokości 2 złotych) za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Uchwała Rady Miejskiej z maja ustaliła także stawki za jednorazowy odbiór pojemnika na odpady.

1) worek o pojemności 60 l – 2,95 zł (5,90 zł*)
2) pojemnik o pojemności 120 l / worek 120 l - 5,90 zł (11,80 zł)
3) pojemnik o pojemności 240 l – 11,80 zł (23,60 zł)
4) pojemnik o pojemności 360 l – 17,70 zł (35,40 zł)
5) pojemnik o pojemności 600 l – 29,50 zł (59,00 zł)
6) pojemnik o pojemności 1100 l – 54,10 zł (108,20 zł)
7) pojemnik o pojemności 7000 l – 344,20 zł (688,40 zł)

* W nawiasie podano ceny w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Wciąż trwa drugi przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pierwszy został anulowany. - W czerwcu został ogłoszony przetarg pod nazwą „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie". Została zgłoszona jedna oferta opiewająca na kwotę ponad 4 mln zł. Oferta ta skutkowałaby naliczeniem opłat aż do 37 zł na osobę, dlatego nie została wybrana - czytamy w komunikacie opublikowanym przez UM.


Komentarze

Witam,
Problemem nie jest wysokości opłat tylko brak pomysłu. Miasto jest zawalone śmieciami doskonale widać to w dużym parku, na osiedlu i pacach zabaw. Pojemiki na śmieci są poustawiane byle gdzie często blokują przejście lub przejazd. Może warto najpierw pomyśleć o rozwiązaniach a potem podnosić ceny.
zgłoś komentarz

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Sklep Bigform