Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
Sklep Bigform

PWSZ: Zapisz się na bezpłatne kursy online Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Autor PWSZ im. Witelona
Data utworzenia: 01 listopad 2020, 14:18


PWSZ: Zapisz się na bezpłatne kursy online Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Na stronie www.navoica.pl dostępna jest oferta bezpłatnych kursów organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy. Żeby zapisać się na kurs wystarczy założyć konto i zarejestrować się poprzez stronę na wybrany kurs.

Navoica.pl to polska platforma z kursami typu MOOC, dostępnymi w języku polskim, bez opłat i dla każdego zarejestrowanego użytkownika.

Do wyboru są trzy kursy:

 • Lean production – kurs wprowadza w tematykę zarządzania za pomocą technik lean management – prowadzący dr Magdalena Dąbrowska,

 • Wirtualizacja i cloud computing w zastosowaniach praktycznych – kurs wprowadza w tematykę przetwarzania danych z wykorzystaniem wirtualizacji i rozwiązań chmurowych – prowadzący mgr inż. Piotr Nadybski,

 • Architektura aplikacji internetowych opartych o framework Laravel – kurs wprowadza w tematykę wytwarzania oprogramowania z wykorzystaniem frameworka Laravel prowadzący mgr inż. Krzysztof Rewak.

Lean production

Opis kursu

Współczesne przedsiębiorstwa, działające na rynkach obfitujących w silną konkurencję, dążą do osiągnięcia przewagi nie tylko poprzez cenę czy poziom obsługi klienta, ale stawianie na oszczędność i podniesienie kreatywności i innowacyjności. Odchudzone podejście do produkcji, czy szerzej zarządzania, dzisiaj to już nie tylko moda, lecz bardzo często konieczność. W przedsiębiorstwach wdrażających koncepcję lean production, istnieje świadomość jej złożoności, mnogości wykorzystywanych narzędzi i metod oraz ograniczonej wiedzy na ten temat wynikającej bardzo często z braku uwzględnienia tej problematyki w programach nauczania. Obecnie osoby potrafiące zastosować, w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw, narzędzia i metody wykorzystywane w koncepcji lean, są doskonałym "motorem" do poszukiwania oszczędności, stymulowania rozwoju i innowacyjności oraz zwiększenia wydajności procesów i podniesienia ergonomii pracy.

Wymagania wstępne

Kurs jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką, w szczególności osób, które chcą nabyć, ugruntować lub pogłębić wiedzę z zakresu koncepcji lean production oraz nabyć umiejętności zastosowania metod, narzędzi i technik wykorzystywanych w ramach tej koncepcji.

Cele kursu

 • nauczysz się podstawowych pojęć z zakresu podstaw systemów,

 • nauczysz się podstawowych rodzajów procesów i zależności między nimi,

 • poznasz istotę koncepcji lean management,

 • zrozumiesz różnicę w podejściu do tradycyjnego i odchudzonego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem,

 • nauczysz się podstawowych pojęć z zakresu lean management,

 • poznasz założenia, zasady, reguły, wady i zalety implementacji tej koncepcji,

 • nauczysz się diagnozować źródła marnotrawstwa,

 • poznasz cel i metodologię zastosowania metod, technik i narzędzi lean production,

 • nauczysz się stosować narzędzia, metody i techniki lean production,

 • nauczysz się dokonywać diagnozy, analizy i oceny procesu produkcyjnego z wykorzystaniem narzędzi lean production,

 • poznasz podstawowe pojęcia i klasyfikację innowacji,

 • zrozumiesz możliwość zastosowania wybranych narzędzi w odniesieniu do rodzaju innowacji i źródeł marnotrawstwa,

 • nauczysz się wskazać wymierne korzyści płynące z praktycznych aspektów zastosowania metod, technik i narzędzi lean production.

Poruszane zagadnienia

Poszczególne moduły zawierają zagadnienia teoretyczne, ćwiczenia oraz case study. Moduły zakończone są pytaniami kontrolnymi sprawdzającymi stopień opanowania materiału, ćwiczeniami do samodzielnego wykonania i przemyślenia lub tematami do dyskusji umożliwiające pracę w grupie, wymianę poglądów i spostrzeżeń.

Warunki zaliczenia

Zaliczenie odbywa się poprzez serię testów pod koniec każdego rozdziału oraz egzamin końcowy. Pięć testów ma taką samą wagę punktową jak egzamin. Kurs zostaje zaliczony przy 60% poprawnych odpowiedzi.

Kadra kursu

dr Magdalena Dąbrowska – Kierownik Zakładu Inżynierii Produkcji i Logistyki Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Promotor prac dyplomowych z zakresu logistyki produkcji, nowoczesnych koncepcji zarządzania w logistyce, logistyki zaopatrzenia, procesów magazynowych, procesów transportowych. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów organizacji procesów logistycznych. Jej pasją jest zwiedzania zamków, twierdzy, miast podziemnych. Wolny czas spędza blisko natury wśród wodospadów, wąwozów, jaskiń.

Wirtualizacja i cloud computing w zastosowaniach praktycznych

Adresaci kursu

Kurs przeznaczony jest w szczególności dla studentów ostatnich lat kierunku Informatyka lub pokrewnych oraz innych osób chcących zdobyć podstawową wiedzę na temat technologi wirtualizacji i przetwarzania w chmurach obliczeniowych.

Wymagania wstępne

Wykonanie niektórych zadań praktycznych wymaga umiejętności podstawowego administrowania wybranymi systemami operacyjnymi (np. instalacja systemu Windows lub Linux, konfiguracja interfejsów sieciowych itp.)

Cele kursu

 • przedstawienie istoty współczesnych systemów informatycznych, ich roli w biznesie i życiu codziennym.,

 • omówienie stosowanych w dniu dzisiejszym architektur systemów informatycznych,

 • wyjaśnienie koncepcji wirtualizacji i przetwarzania w chmurach obliczeniowych,

 • omówienie problematyki wirtualizacji, przegląd dostępnych technologii oraz szczegółowe omówienie wybranych, wraz z przykładami zastosowań i zadaniami do wykonania przez uczestnika kursu,

 • implementacja wybranych usług w powszechnie dostępnym środowisku,

 • strategia wdrożenia i migracji do chmury obliczeniowej,

 • problematyka bezpieczeństwa w modelu chmurowym.

Efekty kształcenia

 • uczestnik kursu pozna aktualnie stosowane architektury oraz najważniejsze komponenty współczesnych systemów informatycznych i będzie rozumiał ich rolę i znaczenie,

 • uczestnik kursu pozna pojęcia wirtualizacji i chmury obliczeniowej, będzie potrafił wyjaśnić ich działanie,

 • uczestnik kursu pozna najpopularniejsze narzędzia w zakresie wirtualizacji oraz będzie umiał wdrożyć wybrane rozwiązania w podstawowym zakresie,

 • uczestnik kursu pozna najpopularniejsze narzędzia w zakresie przetwarzania w publicznej chmurze obliczeniowej oraz będzie umiał wdrożyć wybrane rozwiązania w podstawowym zakresie (uruchomienie maszyny wirtualnej z wybranym systemem operacyjnym, uruchomienie serwera VPS, uruchomienie aplikacji webowej),

 • uczestnik kursu będzie znał i potrafił wskazać najważniejsze zagrożenia związane z przetwarzaniem w chmurach obliczeniowych, wraz z ich konsekwencjami i metodami ich minimalizacji,

 • uczestnik kursu będzie znał etapy procesu migracji do środowiska chmurowego oraz potrafił sporządzić listę kontrolną dla strategii migracji, a także dokonać porównania ofert dostawców według określonej listy kryteriów.

Warunki zaliczenia


Aby uzyskać zaliczenie uczestnik musi rozwiązać wszystkie testy po każdym z modułów oraz test końcowy na poziomie powyżej 60%. Wynik końcowy liczony jest jako średnia ważona średni wynik modułowy*50% + wynik końcowy*50%.

Kadra kursu

mgr inż. Piotr Nadybski – absolwent kierunku Informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz Politechniki Wrocławskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie administrowania sieciami komputerowymi, projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych. Od 2009 roku instruktor Cisco Networking Academy, gdzie m.in. uzyskał wyróżnienie Expert Level Instructor Excellence. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące sieci komputerowych, administrowania systemami operacyjnymi oraz z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych. Autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa informatycznego. Zajmuje się również problematyką szeregowania zadań oraz efektywnego wykorzystania zasobów w środowiskach do wirtualizacji.

Architektura aplikacji internetowych opartych o framework Laravel

Opis kursu

Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z projektowaniem, programowaniem i wdrażaniem aplikacji internetowych opartych o framework Laravel. Celem kursu jest przedstawienie w jaki sposób stworzyć dobrze zaplanowaną architekturę we własnej aplikacji webowej. Jak nie dopuścić do puchnięcia kontrolerów, jak sprytnie reagować na zmiany w bazie danych, jak uelastycznić aplikację w celu łatwego testowania i jak przede wszystkim zaprzyjaźnić się z interfejsami.

Wymagania wstępne

Od kursantów wymagana jest znajomość podstaw programowania obiektowego i języka znaczników HTML oraz umiejętność czytania dokumentacji i znajdowania potrzebnych informacji w internecie. Znajomość języka angielskiego nie jest wymagana, lecz z pewnością ułatwi pracę.

Efekty kształcenia

Absolwent kursu będzie:

 • znał sposób przepływu zapytania w aplikacjach programowanych w PHP,

 • znał rodzaje metod i kody odpowiedzi HTTP,

 • znał sposoby komunikacji aplikacji internetowej z bazą danych,

 • znał niektóre wzorce projektowe i architektoniczne,

 • potrafił wykorzystać system zarządzania pakietami do utworzenia nowego projektu aplikacji webowej,

 • potrafił zaprojektować routing zależny od uprawnień użytkownika,

 • potrafił stworzyć podstawowy interfejs graficzny aplikacji internetowej,

 • potrafił przedstawić i zmieniać dane z bazy danych,

 • potrafił przetestować kod.

Warunki zaliczenia

Zaliczenie odbywa się poprzez serię testów pod koniec każdego rozdziału oraz testem egzaminującym na koniec kursu.

Kadra kursu

mgr inż. Krzysztof Rewak – absolwent kierunku Automatyka i Robotyka ze specjalnością Technologie informacyjne w systemach automatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Od 2014 roku pracuje jako programista aplikacji internetowych, gdzie pracował z systemami napisanymi w językach PHP, Python i C#. Obecnie kierownik zespołu programistów w firmie typu software house. Od 2017 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy; do kursów należą między innymi programowanie obiektowe oraz autorskie kursy z projektowania i programowania systemów internetowych oraz zaawansowanych metod programowania.