Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
Cuprum Arena Cuprum Arena

Przed nami budżetowa sesja Rady Gminy

Autor admin
Data utworzenia: 11 grudzień 2020, 11:56 Wszystkich komentarzy: 0


Przed nami budżetowa sesja Rady Gminy

Przed nami dwie grudniowe sesje Rady Gminy Chojnów. Po raz kolejny, ze względu na zagrożenie epidemiczne, radni będą obradować z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Przyjęcie budżetu gminy Chojnów na 2021 rok zaplanowano na najbliższy czwartek. Radni ponadto podejmą uchwałę nad przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2029. Proponowany plan posiedzenia zaprezentowany przez Przewodniczącego Rady Gminy prezentujemy poniżej.

Zaplanowana na 29 grudnia, świąteczno-noworoczna sesja, która również odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, będzie okazją do przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy oraz samej Rady Gminy Chojnów na 2021 rok.

Proponowany porządek obrad sesji nr XXVIII.2020 (17 grudnia 2020):

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021 – 2029 i budżet Gminy na rok 2021:

1) opinie Komisji Stałych Rady Gminy,

2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów na lata 2021 – 2029,

3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chojnów na 2021 r.,

4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy przestawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r.,

5) dyskusja,

6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów,

7) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Chojnów na rok 2021.

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020,

2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów          Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,

3) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla  Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie na 2021 na dofinansowanie kosztów zasobów mieszkaniowych gminy.

7. Wolne wnioski.

8. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXVII.2020 z dnia 26 listopada 2020 r.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad.    

Proponowany porządek obrad sesji nr XXIX.2020:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020,

2) w sprawie wydatków, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku.

4. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2020 rok:

1) przedstawienie planów pracy przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady,

2) podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2021 r.

5. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Chojnów na 2021 rok:

1) przedstawienie planu pracy rady,

2) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Chojnów na rok 2021.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad.    


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.