Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja

Przed nami lutowa sesja Rady Gminy

Autor admin
Data utworzenia: 23 luty 2021, 11:13 Wszystkich komentarzy: 1


Przed nami lutowa sesja Rady Gminy

26 lutego - już nie zdalnie, a w sali posiedzeń - odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Chojnów. Zobacz, jakie kwestie tym razem zostaną podjęte.

Sesja rozpocznie się o godzinie 15:00. Podczas lutowego posiedzenia radni m.in. wysłuchają sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 oraz sprawozdania z pracy Rady Gminy Chojnów i Komisji Stałych Rady Gminy za 2020 rok.


Poniżej prezentujemy proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.

1) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.

6. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Chojnów i Komisji Stałych Rady Gminy za 2020 r.

7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021,

2) w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Zamienice.

8. Rozpatrzenie skarg na Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rokitkach.

9. Wolne wnioski.

10. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXX.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad.


Komentarze

Na portalu BIP naszej gminy można poczytać protokoły z sesji.
Warto poczytać i zobaczyć którzy radni są aktywni i ile robią dla swojej wioski
zgłoś komentarz

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.