Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Sign in Sign up
  • Polish
  • English

Czwarta edycja międzynarodowego seminarium naukowego z cyklu „Kolokwia Witeloniana”

Author: PWSZ Legnica
Creation date: 13 November 2012, 08:47 All comments: 0


Czwarta edycja międzynarodowego seminarium naukowego z cyklu „Kolokwia Witeloniana”

13 listopada 2012 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy organizuje czwartą edycję międzynarodowego seminarium naukowego z cyklu „Kolokwia Witeloniana”. Tym razem uczestnicy konferencji będą prowadzić rozważania nad tematem „…ustąpcie młodym, zgłodniałym i silnym: my i wy wobec Człowieka Starego”. Miejscem obrad podobnie jak w latach ubiegłych będzie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.

Tegoroczne, czwarte już „Kolokwia Witeloniana” podejmują trudną problematykę starości. Temat został sformułowany od prowokacyjnych słów Zygmunta Krasińskiego „…ustąpcie młodym, zgłodniałym i silnym”. Ich założeniem jest dyskusja nad różnymi postawami wobec Człowieka Starego, określonymi jako „my i wy”. Kontekstów tak ujętego tematu jest wiele: Dlaczego my i wy inaczej postrzegamy Człowieka Starego? Kim jest dla nas Człowiek Stary, a kim dla was? Czy „my” to starzy, a „wy” to młodzi?, a może takie podziały nie istnieją? Jak traktować starość? Czy powinna być jedynie rodzajem wewnętrznego doświadczenia, czy wspólnego doświadczania? Czy można o niej myśleć bez lęku i obaw?

Temat takich rozważań podsunęły szybkie przemiany zachodzące we współczesnym świecie, zauważalne przede wszystkim w technice i ekonomii, dotykają także życia społecznego. Człowiek, coraz bardziej wyzwalający się z przeszłości, odrzucający ją jako uciążliwy i zbędny balast na drodze do nowoczesności, już na progu dorosłości deklaruje gotowość szybkiej kariery zawodowej, wyścigu za luksusem i podporządkowania się zasadom nowej etyki, wspierającej nowy porządek społeczny. Jednocześnie w obowiązujący kanon przemian wpisują się młodość, uroda i sprawność fizyczna.

Zamierzeniem twórców tej formy spotkań, zainicjowanych w 2009 roku i odbywających się cyklicznie było stworzenie dogodnej płaszczyzny wymiany myśli przedstawicieli nauk pedagogicznych i humanistycznych oraz dziedzin pokrewnych - filozofii, psychologii, socjologii, historii, etnologii, teologii, wokół aktualnych problemów, nurtujących środowiska związane zawodowo z uczeniem, kształceniem, studiowaniem, czy wreszcie wychowaniem na różnych poziomach zorganizowania tych ważnych procesów, zarówno w ich formie zinstytucjonalizowanej jak i pozainstytucjonalnej. Ujęcie interdyscyplinarne daje szansę na pogłębione rozważania nad podjętą problematyką.Comments

This entry has no comments yet.

Add Comment

You have to be loggin to add comment.