Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English
Kraina Lodu 2 w Cuprum Arena Zostań pracownikiem Lidla

Uwaga! Pilne! Mija termin składania deklaracji śmieciowych

Autor Urząd Gminy Chojnów
Data utworzenia: 18 kwiecień 2013, 09:05 Wszystkich komentarzy: 7


Uwaga! Pilne! Mija termin składania deklaracji śmieciowych

W dniu 30 kwietnia 2013 roku mija termin składania w Urzędzie Gminy Chojnów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele gospodarstw domowych i nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie złożyli dotychczas deklaracji, proszeni są o pilne wykonanie tego obowiązku.

Druki deklaracji można uzyskać u sołtysa, na stronie internetowej gminy Chojnów oraz w Urzędzie Gminy Chojnów, ul Fabryczna 1.

Wójt Gminy ChojnówKomentarze

W przypadku miasta termin składania deklaracji śmieciowych zostanie przedłużony na sesji rady miasta. Być może rozwiązanie to podłapie też Gmina. Najprawdopodobniej deklaracje śmieciowe nie spłynęły.
zgłoś komentarz
http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/skladanie-deklaracji-smieciowych-idzie-bardzo-opornie,47230.html

Nie wszystkie miasta ustaliły już stawki dotyczące odbioru śmieci, nie ma ich m.in. w Rzeszowie, a w Gdańsku stawki już przegłosowane przez radnych mają być zmienione na najbliższej sesji. Wiadomo jednak, że wszędzie za odbiór odpadów segregowanych będzie się płaciło mniej, niż za nieposegregowanych.
zgłoś komentarz
składanie tych deklaracji w wielu miastach idzie bardzo opornie. W Gdańsku nie wpłynęła ani jedna.
"Władze miasta zapowiedziały, że stawki za wywóz śmieci po przetargu w tej sprawie mają być obniżone (...). W tej sytuacji informujemy mieszkańców, aby wstrzymali się na razie z wypełnianiem deklaracji" - wyjaśniła rzeczniczka Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Katarzyna Kaczmarek.
Kierownik referatu wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w opolskim urzędzie miasta Czesława Dybek podała, że do 10 kwietnia mieszkańcy Opola złożyli w sumie 346 deklaracji o wysokości opłaty śmieciowej - w tej liczbie jest jedna deklaracja od wspólnoty i cztery od przedsiębiorstw.


PAP 14-04-2013, 13:00
zgłoś komentarz
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Biłgoraju informuje, iż zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina ma obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy najpóźniej od 1 lipca 2013 roku. Obowiązek ten realizowany jest poprzez zorganizowanie przetargu i zawarcie umowy na odbiór odpadów z firmą odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wybraną w drodze przetargu.

zgłoś komentarz
-Od dnia 1 lipca 2013 roku usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, może świadczyć jedynie firma, z którą umowę zawarła gmina. Inna firma nie może odbierać odpadów z takich nieruchomości, jeżeli nawet wcześniej była do tego zobowiązana stosowną umową, a umowa ta nie została rozwiązana. Z uwagi na powyższe Umowy zawarte pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Biłgoraju, a właścicielami nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od 1 lipca 2013 roku będą nieważne z mocy przepisu art. 387 § 1 Kodeksu cywilnego - informuje Zarząd PGK.
zgłoś komentarz
Zgodnie z art. 475 § 1 i art. 495 § 1 Kodeksu cywilnego mamy do czynienia z tzw. następczą niemożliwością świadczenia. Świadczenie stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za którą odpowiedzialności nie ponosi żadna ze stron umowy. Zobowiązanie wygasa, a strony umowy nie mogą żądać wzajemnych świadczeń.

Dlatego też z upływem dnia 30 czerwca 2013 roku wygasną wszystkie umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bez potrzeby ich wypowiadania.
zgłoś komentarz
analogicznie w Chojnowie wszystkie umowy wygasną , wiemy z sesji że deklaracje nie spływają a deklaracje są podstawa do ogłoszenia przetargu , co wiec będzie ze smieciami ? czy zostaną pod smietnikami i zapanuje wszechobecny smietnik ?
zgłoś komentarz

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.