Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Na studia do PWSZ

Autor PWSZ Legnica
Data utworzenia: 06 czerwiec 2013, 10:27 Wszystkich komentarzy: 0


Na studia do PWSZ

Za niespełna tydzień bo 12 czerwca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy rozpocznie się rekrutacja na studia na rok akademicki 2013/2014. Już teraz warto zapoznawać się z ofertą edukacyjną legnickiej uczelni, która jest jedną z najstarszych publicznych uczelni zawodowych w kraju. Jest też - co warto zaakcentować - największą uczelnią tego typu, stale modernizowaną, rozbudowywaną i wyposażaną, by coraz lepiej pełnić swoją misję edukacyjną. By sprostać oczekiwaniom przyszłych studentów nieustannie poszerza swoją ofertę edukacyjną, kreuje nowe kierunki o profilach zgodnych z potrzebami Regionu.

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i prowadzone jest w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmuje obowiązkową elektroniczną rejestrację kandydatów. Etap drugi obejmuje przygotowanie i ogłoszenie przez Komisje Wydziałowe listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów, przyjęcie od osób zakwalifikowanych dokumentów oraz przygotowanie list osób przyjętych na I rok studiów.

O przyjęciu na studia decydują punkty uzyskane przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. Uruchomienie kierunków warunkowe jest odpowiednią liczbą kandydatów. Uczelnia zastrzega możliwość nieogłoszenia naboru na dany kierunek, moduł kształcenia lub formę studiów oraz nieuruchomienia danego kierunku w przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć.

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2013/2014 odbywać się będzie na następujące kierunki:

Studia licencjackie


ADMINISTRACJA

profil kształcenia – praktyczny

moduły kształcenia:

– administracja publiczna,

– administracja samorządowa,

– administracja skarbowa,

– administrowanie środowiskiem,

– zarządzanie w administracji – menadżer administracji,

– administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego,

– działalność gospodarcza.


BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

profil kształcenia – praktyczny

moduły kształcenia:

– bezpieczeństwo socjalne i ubezpieczeniowe,

– bezpieczeństwo i porządek publiczny,

– bezpieczeństwo finansowe państwa – administracja skarbowa,

– resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie,

– działalność gospodarcza w sferze bezpieczeństwa.


DIETETYKA*

moduły kształcenia:

– dietetyka kliniczna,

– żywienie zbiorowe.

* Rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na uruchomienie kierunku.


EKONOMIA

profil kształcenia – praktyczny

moduły kształcenia:

– analiza ekonomiczna,

– rachunkowość i audyt wewnętrzny.


FILOLOGIA

profil kształcenia – praktyczny

moduły kształcenia:

– filologia angielska,

– filologia germańska.


PEDAGOGIKA

profil kształcenia – praktyczny

moduły kształcenia:

– edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,

– pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

– resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna,


PIELĘGNIARSTWO – studia stacjonarne


RATOWNICTWO MEDYCZNE – studia stacjonarne

profil kształcenia – praktyczny


TURYSTYKA i REKREACJA

profil kształcenia – praktyczny

moduły kształcenia:

– organizacja turystyki i rekreacji,

– turystyka i hotelarstwo.


ZARZĄDZANIE

profil kształcenia – praktyczny

moduły kształcenia:

– zarządzanie przedsiębiorstwem,

– zarządzanie finansami i controlling,

– zarządzanie zasobami ludzkimi.Studia inżynierskie


INFORMATYKA

profil kształcenia – praktyczny

moduły kształcenia:

– systemy i sieci komputerowe,

– grafika komputerowa,

– systemy multimedialne i internetowe.


ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI

profil kształcenia – praktyczny

moduły kształcenia:

– sterowanie systemami przemysłowymi,

– logistyka,

– inżynieria bezpieczeństwa pracy.


Studia magisterskie


PEDAGOGIKA

profil kształcenia – ogólnoakademicki

moduły kształcenia:

– edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,

– ogólnopedagogiczna.


ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI

profil kształcenia – ogólnoakademicki

moduły kształcenia:

– energetyka źródeł odnawialnych,

– technologie informatyczne w inżynierii produkcji,

– bezpieczeństwo


Terminy rekrutacji na studia I i II stopnia:

Etap I:

– obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów – 12 czerwca 2013 r. do 29 lipca 2013 r.

– ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do II etapu – 30 lipca 2013 r.

Etap II:

– przyjmowanie dokumentów – 31 lipca 2013 r. do 2 sierpnia 2013 r.

– ogłoszenie list osób przyjętych na I rok studiów – 5 sierpnia 2013 r.


Szczegóły rekrutacji na stronie: www.pwsz.legnica.edu.plKomentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.