Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter nk
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

XXX Sesja Rady Miejskiej (video)

Autor admin
Data utworzenia: 27 czerwiec 2013, 15:15 Wszystkich komentarzy: 35


XXX Sesja Rady Miejskiej (video)

20 czerwca 2013 r. odbyła się XXX sesji Rady Miejskiej Chojnowa. Tematem dominującym podczas zebrania radnych była ocena wykonania budżetu miasta Chojnowa za poprzedni rok. Z kolei mocno kontrowersyjnym tematem dotyczącym ostatniej sesji było nie udzielenie głosu przez przewodniczącego Rady Miejskiej chojnowianinowi, który w imieniu mieszkańców chciał zapytać o ważne sprawy dla mieszkańców Chojnowa.Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXIX/13 z dnia 23 maja 2013 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

5. Ocena wykonania budżetu miasta Chojnowa za rok 2012:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok;

b) uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2012 rok;

c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie sprawozdań finansowych, wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów za 2012r.;

d) uchwała RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnowa za 2012r.;

e) opinie pozostałych Komisji Rady Miejskiej;

f) dyskusja;

g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Burmistrza Miasta Chojnowa z wykonania budżetu za rok 2012;

h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa za 2012r.

6. Podjęcie uchwały:

a) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów;

b) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów;

c) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

d) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2019 Miasta Chojnowa;

e) w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2013 rok;

f) w sprawie odpowiedzi na skargę Pana Andrzeja Kłosa na dyrektora ChZGKiM.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad.Komentarze

No no radna Czapska, mimo że prędzej tyłem ustawiła się do Chojnowian to mnie miło zaskoczyła .
No tak trzeba pytać dopytywać i żądać odpowiedzi.Serkies się zamotał tak, że na koniec już sam nie wiedział czy dostał pismo czy ma informacje tylko telefoniczne. Panie burmistrzu pan niema kompetencji do niczego nawet prostej odpowiedzi pan udzielić nie potrafi a podstawiony do muru przez radną, która słusznie żąda konkretów mota się przedszkolak, który nabroił.Oczywiście nikt od pana nie żąda aby pan znał skład wydzielin i na jakim etapie i czy są zgodne prawem budowlanym remont komina, ale ma pan prawo i obowiązek wysyłać zapytania żądać odpowiedzi a w konsekwencji podać tą informacje pani radnej Czapskiej. Pan tego nie robi wykonał pan jeden telefon i komuś uwierzył na słowo nie widząc dokumentów i taką informacją chce pan zbyć radną.
zgłoś komentarz
Wiemy, że pana "możliwości przekraczające proste czynności" (cytat dokumentu przez pana podpisanego) są mocno ograniczone. Jednak widzę mały plus lekcja jaką dała panu radna radna Czapska uruchomiła na chwilę zawieszony dysk twardy i dotarło do pana, że jedną rozmową z panem Z.Filipiak się pan nie wykpi a trzeba czekać na oficjalny dokument.
zgłoś komentarz
To co zrobił na koniec Skowroński to żenada i dyskwalifikuje go całkowicie z funkcji którą obejmuje.Owszem, ma prawo nie udzielić, pod warunkiem podania przyczyn czego nie zrobił, ale najgorsze jest to, że żaden radny nawet słowem się w tym temacie nie odezwał .Gdyby podał przyczynę dlaczego nie udziela głosu ta osoba mogła, by wystąpić na drogę prawną a tak jest bezsilna. Ten sam sekretarz z tego co pamiętam prędzej udzielał głosy ? co się zmieniło ? czy przeczytane pytania na portalu wystraszyły go aż tak bardzo ?
zgłoś komentarz
Konstytucja RP. Po pierwsze art. 4 ust. 2 ustawy zasadniczej stanowi, że „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub BEZPOŚREDNIO.
Możliwość bezpośredniego udziału wiąże się również z zasadą jawności działania organów władzy publicznej, która jest zagwarantowana w art. 61 Konstytucji.
Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 2008 r. stwierdził nawet, że:
zgłoś komentarz
„[…] pojęcie wstępu na sesje rady gminy i posiedzenie jej komisji użyte w art. 11b ust. 2 podobnie jak i pojęcie dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej [warto przy tym zaznaczyć, że ustawa o samorządzie gminnym rozszerza tu owo uprawnienie, ponieważ nie ma w tym przepisie mowy o tym, że muszą one pochodzić z wyborów – autor], użyte w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej należy, zdaniem Sądu, interpretować szeroko, a więc nie tylko jako możliwość ‘bycia obecnym’ podczas rady gminy, czy też posiedzeń jej komisji […]”.

Oznacza to, że obywatele, mieszkańcy tej czy innej wspólnoty samorządowej chcąc skorzystać ze swojego prawa do wstępu na sesje rady, mogą to zrobić i nie muszą być przy tym biernymi obserwatorami. Prawo wstępu na te zgromadzenia oznacza bowiem, że mogą również zabierać głos – ZADAWAĆ PYTANIA, wygłaszać opinie, etc.,
zgłoś komentarz
uuulllllallllaaaaaa....myślę że miarka się przebrała...czas interweniować......ogólnopolskie media dostaną zapis tej sesji...szczególnie chamskiego,bezprawnego zachowania P.przewodniczącego....
zgłoś komentarz
Ludzie obudzcie się...trzeba coś zmienić w naszym mieście...nie możemy stać i patrzeć jak na każdym kroku łamane jest prawo i to przez ludzi na najwyższym szczeblu ...Pan Skowroński -szkoda słów nie zna podstawowych zasad,praw,eh....i od razu było widać negatywne nastawienie ...a przypomnę że"Oznacza to, że obywatele, mieszkańcy tej czy innej wspólnoty samorządowej chcąc skorzystać ze swojego prawa do wstępu na sesje rady, mogą to zrobić i nie muszą być przy tym biernymi obserwatorami. Prawo wstępu na te zgromadzenia oznacza bowiem, że mogą również zabierać głos – zadawać pytania, wygłaszać opinie, etc., oczywiście z poszanowaniem pewnych reguł i autonomii działania organu władzy publicznej jakim jest rada gminy, powiatu, czy sejmik województwa.
zgłoś komentarz
Psymon....działamy???
zgłoś komentarz
Nie znam się, ale to chyba można sprawdzić, czy ktoś z zewnątrz może zadawać pytania, czy też nie. Liczyłam, ze dowiem sie coś więcej, ze usłyszę dlaczego mamy tylko jedną karetkę, która obsługuje nie tylko Chojnów. Widać, ze nie mamy głosu, to takie lekceważenie radnych i pana przewodniczącego ludzi, kórzy ich wybrali. Wybory wkrótce. Psymon, napisz jak to jest, Ty dużo wiesz, albo Recykler.
zgłoś komentarz
@fryto skontaktuj się z Recyklerem na e-chojnowianie@wp.pl

@Inka wiesz może odmówić ale musi podać przyczyny a one muszą być niezgodne regulaminem.Inaczej jak tu nie miał takich podstaw aby to zrobić.
Proponuje też przyjrzeć się pewnemu tematowi w filmie jak ukrywa się pewne fakty.
Czas 2:12:00 - 2:15:15 opisałem to dokładnie u siebie na forum .Czeski film ...
zgłoś komentarz

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.