Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja

XXXVI Sesja Rady Miejskiej miasta Chojnowa - VIDEO

Autor admin
Data utworzenia: 04 styczeń 2014, 11:49 Wszystkich komentarzy: 0


XXXVI Sesja Rady Miejskiej miasta Chojnowa - VIDEO


30 grudnia zarówno radni Gminy Chojnów jak i naszego miasta uczestniczyli w ostatniej w tym roku sesji. O godz. 13.00 odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej. Tematem wiodącym było uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na przyszłe lata oraz budżetu miasta Chojnowa na przyszły rok. Poniżej prezentujemy video zapis ostatniej w roku 2013 sesji Rady Miejskiej.
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji: Nr XXXV/13 z dnia 28 listopada 2013 r.,

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Chojnowa na lata 2014 - 2020;

b) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie miasta Chojnowa na okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;

c) w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany Statutu Miasta Chojnowa;

d) w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego ustalenia dyżurów radnych;

e) w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2013 rok.

6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019 Miasta Chojnowa:

a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Chojnowa, przedłożonej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok;

b) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019 Miasta Chojnowa.

7. Uchwalenie budżetu Miasta Chojnowa na 2014 rok.

a) przedstawienie projektu budżetu na 2014 rok przez Burmistrza;

b) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:

- uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa projekcie uchwały budżetowej Miasta na 2014 rok;

- uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Chojnowa przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok;

c) opinie komisji stałych Rady;

d) dyskusja;

e) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2014 rok.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawozdania z pracy Komisji stałych.

10. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych na 2014 rok.

11. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Chojnowa na 2014 rok.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.

14. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Sklep Bigform