Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
PWSZ Legnica

Człowiek najlepsza inwestycja. Z myślą o najbardziej potrzebujących.

Autor PCPR Legnica
Data utworzenia: 08 kwiecień 2014, 13:19 Wszystkich komentarzy: 0


Człowiek najlepsza inwestycja. Z myślą o najbardziej potrzebujących.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy w latach 2014-2015 kontynuuje realizację projektu systemowego pn. „Wsparcie dla aktywnej integracji grup ryzyka w powiecie legnickim”.

Zakładana grupa docelowa projektu to 63 osoby zamieszkałe na terenie powiatu legnickiego, bezrobotni lub nieaktywni zawodowo, w wieku aktywności zawodowej od 15 do 64 roku życia. Są to:

 • osoby niepełnosprawne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,

 • usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zaplanowane działania aktywizujące zwiększają szanse i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego, zarówno osoby niepełnosprawne jak również młodzież przebywająca lub opuszczająca pieczę zastępczą.

Zrealizowanie tych założeń przyczyni się w szczególności do rozwijania aktywnych form integracji społecznej i umożliwienia dostępu do nich beneficjentom naszego projektu.

W tym celu uczestnicy projektu zostaną objęci przynajmniej trzema instrumentami aktywnej integracji:

 • aktywizacji społecznej,

 • poradnictwem i wsparciem specjalistycznym,

 • aktywizacji zdrowotnej,

 • aktywizacji edukacyjnej (w konsekwencji umożliwiającą aktywizację zawodową).


Uczestnicy w ramach działań projektu skorzystają z następujących form wsparcia:

 • specjalistyczne wsparcie psychologiczne, służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotowi na rynek pracy,

 • specjalistyczne wsparcie doradcy zawodowego, służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotowi na rynek pracy,

 • zajęcia rehabilitacyjne,

 • regularne zajęcia na basenie w ramach aktywizacji zdrowotnej,

 • udział w turnusie rehabilitacyjnym,

 • poradnictwo i wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych, umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym na rynek pracy; zajęcia w zakresie postaw kreatywnych, w tym zajęcia terapeutyczno-pedagogiczne usprawniające zdolności manualne,

 • zajęcia tkackie,

 • zajęcia z podstaw szycia,

 • kursy: gotowania, podstaw obsługi komputera, pirografii oraz ceramiki.

 • kursy - w zależności od potrzeb: prawa jazdy kat. B, języka angielskiego oraz artystyczno – plastyczny,

 • wypłaty na zagospodarowanie w formie pomocy rzeczowej.

Ponadto w ramach działań środowiskowych wniosku o dofinansowanie projektu i pozyskanych środków unijnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy działa „Punkt konsultacyjno-doradczy”. Wsparcia udzielają tu:

- psycholog,

- prawnik,

- pedagog - socjoterapeuta.

W Punkcie zatrudniony został również edukator społeczny, którego rolą jest praca w terenie, organizacja i prowadzenie debat, spotkań informacyjnych z mieszkańcami miast i sołectw powiatu legnickiego. Edukowanie społeczności w zakresie ulg, uprawnień i przywilejów skierowane jest głównie do osób niepełnosprawnych oraz osób powracających z pieczy zastępczej, a także osób z otoczenia obu tych grup. Wszelka udzielana pomoc przez specjalistów Punktu konsultacyjno-doradczego jest całkowicie bezpłatna.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy realizuje projekt systemowy pn. „Wsparcie dla aktywnej integracji grup ryzyka w powiecie legnickim”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Sklep Bigform