Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
PWSZ Legnica

XLVII sesja Rady Gminy Chojnów (video)

Autor admin
Data utworzenia: 14 kwiecień 2014, 08:25 Wszystkich komentarzy: 0


XLVII sesja Rady Gminy Chojnów (video)


Pod koniec marca w Urzędzie Gminy Chojnów odbyła się XLVII sesja Rady Gminy Chojnów. Tuż po godzinie 10.00 rozpoczęły się obrady radnych. Zapraszamy na zapis video ze spotkania.Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Stan dróg powiatowych oraz współpraca z powiatem legnickim.

4. Stan techniczny infrastruktury drogowej i oznakowania na terenie gminy.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

6. Interpelacje.

7.Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XLIII.286.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów,

2) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014,

3) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

4) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojnów na rok 2014”,

5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru obrębu wsi Zamienice,

6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,

7) w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Sołectw Kolonia Kołłątaja, Niedźwiedzice i Pawlikowice,

8) w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Budziwojów,

9) w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Osetnica,

10)zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Chojnów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

8. Przyjęcie protokołu Nr XLVI.2014 z dnia 27 lutego 2014 r.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad.
Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Sklep Bigform