Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

„§Masz Prawo”. Zadośćuczynienie dla uczestnika kolizji drogowej.

Autor Marcin Zatwarnicki
Data utworzenia: 14 maj 2014, 14:46 Wszystkich komentarzy: 0


„§Masz Prawo”. Zadośćuczynienie dla uczestnika kolizji drogowej.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapowiedzią uczynioną w jednym z wcześniejszych artykułów, w dniu dzisiejszym chciałbym przybliżyć zagadnienie zadośćuczynienia za krzywdę powstałą w następstwie kolizji drogowej. Krzywda – jako szkoda powstała na osobie – ma charakter subiektywny, bowiem co do zasady odpowiada indywidualnym odczuciom poszkodowanego co do stanu jego zdrowia fizycznego oraz psychicznego stanowiącego następstwo zdarzenia powodującego szkodę (krzywdę) np. kolizji drogowej.


Krzywda rekompensowana jest w drodze zadośćuczynienia pieniężnego, które przyznane wodpowiedniej wysokości stanowić ma rekompensatę za negatywne doznania fizyczne oraz psychiczne spowodowane w następstwie kolizji. Niestety miarkowanie wysokości zadośćuczynienia za krzywdę nie jest tak proste jak odszkodowania za szkodę majątkową, bowiem zdrowie i życie jako wartość szczególna mają pewien niewymierny charakter. Niemniej jednak wskazać można na pewne okoliczności, które stanowią swoistą odpowiedź na pytanie: które okoliczności brać pod uwagę miarkując kwotę pozwalającą na zrekompensowanie doznanej krzywdy?Zatem: jak ustalić, czy przyznane zadośćuczynienie jest odpowiednie?

W swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy wskazał, że wysokość zasądzonego zadośćuczynienia winna uwzględniać następujące czynniki:

- rodzaj uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia, czyli obrażenia odniesione przez poszkodowanego w kolizji drogowej pozostające w normalnym związku przyczynowym ze zdarzeniem powodującym szkodę,

- nieodwracalny charakter odniesionych uszkodzeń ciała czy rozstroju zdrowia polegający zwłaszcza na kalectwie,

- długotrwałość i przebieg procesu leczenia, oczywistym jest bowiem, że osoby, których leczenie i rehabilitacja trwały bardzo długo będą czuły się bardziej pokrzywdzone niż osoby, u których następstwa kolizji ustąpią po kilku lub kilkunastu tygodniach,

- stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i długotrwałość,

- wiek poszkodowanego,

- jego szanse na przyszłość,

- poczucie nieprzydatności społecznej, poczucie bezradności,

- utrata możliwości wykonywania pracy, korzystania z rozrywek,

- pomocniczo procentowy stopień uszczerbku na zdrowiu, czyli ustalony przez lekarzy specjalistów – określony w procentach – wpływ uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia na stan fizyczny i psychiczny poszkodowanego.

Poza kryteriami wskazanymi powyżej, należy zwrócić Państwa uwagę na dodatkowe okoliczności, które winny mieć wpływ na wysokość dochodzonego zadośćuczynienia. Po pierwsze jego wysokość musi stanowić ekonomicznie odczuwalną wartość dla poszkodowanego. Dlatego też – określając jego wysokość – należy mieć na uwadze stopę życiową społeczeństwa, w którym żyje poszkodowany. Nie ulega przy tym wątpliwości, że najbliższym punktem odniesienia w tej sytuacji powinna być dotychczasowa sytuacja samego poszkodowanego.

Trzeba również pamiętać, że istnieje ryzyko wystąpienia z roszczeniem rażąco wygórowanym, co sprawi, że może ono zostać nieuwzględnione w całości, a jedynie w części. Bardzo istotne jest zatem zrównoważenie subiektywnego poczucia krzwdy z realnymi kwotami, jakie przyznawane były przez Sądy w innych (podobnych) sprawach. Co prawda orzeczenia innych Sądów w żaden sposób nie wiążą Sądu orzekającego w sprawie, ale mogą stanowić dla Państwa pewną wskazówkę w jaki sposób kształtować swoje roszczenia.


Procedura dochodzenia roszczeń

Procedura dochodzenia opisywanych roszczeń jest taka sama jak w przypadku odszkdodowania za szkodę majątkową.

Zatem najpierw zgłaszają Państwo tę szkodę albo sprawcy zdarzenia albo jego ubezpieczycielowi. W przypadkuznacznych trudności w określeniu wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę mogą Państwo skorzystać z pomocy firm, które trudnią się pomocą prawną w tym zakresie. Podpisując taką umowę należy jednak zwrócić uwagę na wysokość wynagrodzenia, jakie owa firma zamierza pobrać za udzielone Państwu wsparcie oraz sprawdzić opinie na jej temat.

Gdy kwoty wypłacone na etapie przedsądowym nie są dla Państwa satysfakcjonujące sprawę należy skierować na drogę postępowania sądowego. W zakresie wymagań pozwu obowiązują te same zasady, o których pisałem w artykule pt.: „Kolizja... Ico dalej? Uproszczona instrukcja obsługi szkody w pojeździe”.


Na zakończenie raz jeszcze przestrzegam Państwa przed uleganiem pokusie do kształtowania nadmiernie wygórowanych roszczeń w tym zakresie. Muszą Państwo bowiem wiedzieć, że wprzypadku uznania przez Sąd jedynie części Państwa roszczeń będziecie zmuszeni do zwrotu części kosztów procesu na rzecz waszego przeciwnika procesowego (sprawcy zdarzenia lub Towarzystwa Ubezpieczeń).

Mam nadzieję, że niniejszy artykuł pozwoli na – chociaż częściowe – rozwianie Państwa wątpliwości. Ewentualne pytania można kierować za pośrednictwem komentarzy lub bezpośrednio na adres e-mail: biuro@dcprawne.pl. Z chęcią na nie odpowiem.


Jednocześnie usilnie zachęcam Państwa do wysyłania wiadomości z interesującą Was tematyką. To pozwoli na dopasowanie zagadnień zawartych w artykułach do Państwa potrzeb.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.