Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter nk
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Wideorelacja z XIV sesji Rady Gminy Chojnów

Autor admin
Data utworzenia: 30 wrzesień 2015, 11:06 Wszystkich komentarzy: 0


Wideorelacja z XIV sesji Rady Gminy Chojnów

25 września 2015 roku, o godzinie 12:00, w sali nr 6 Urzędu Gminy, przy ulicy Fabrycznej 1 miała miejsce kolejna sesja Rady Gminy Chojnów.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu video z przebiegu sesji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybory ławników sądowych:
1) opinia Zespołu ds. wyboru ławników o zgłoszonych kandydatach na ławników,
2) prezentacja kandydatów na ławników,
3) wybór Komisji Skrutacyjnej,
4) głosowanie,
5) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników.

4. Informacja o działalności świetlic wiejskich w 2014 r.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania.
7. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
8. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2015,
2) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr III.11.2014 z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów,
3) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
4) w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół prowadzonych przez Gminę Chojnów,
5) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/202/2001 Rady Gminy Chojnów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy,
6) w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z siedzibą w Krzywej.

9. Przyjęcie protokołu nr XIII.2015 z sesji z dnia 28 sierpnia 2015 r.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.