Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter nk
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Już jutro grudniowa sesja Rady Miejskiej

Autor admin
Data utworzenia: 28 grudzień 2015, 14:30 Wszystkich komentarzy: 0


Już jutro grudniowa sesja Rady Miejskiej

Już jutro (29 grudnia) kolejna sesja Rady Miejskiej Chojnowa.

Początek obrad zaplanowany został na godzinę 10:00. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń /nr 11 II p/ Urzędu Miejskiego w Chojnowie.


Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XVI/15 z dnia 26 listopada 2015 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

5. Informacja o działalności Pogotowia Ratunkowego.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie miasta Chojnowa na okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,

b) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Miasta Chojnowa,

c) w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Chojnowie oraz zasad ich pobierania,

d) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej,

e) w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015,

f) w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa:

a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Chojnowa, przedłożonej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok;

b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa.

8. Uchwalenie budżetu Miasta Chojnowa na 2016 rok.

a) przedstawienie projektu budżetu na 2016 rok przez Burmistrza;

b) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:

- uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa projekcie uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2016 rok;

- uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Chojnowa przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok;

c) opinie komisji stałych Rady;

d) dyskusja;

e) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2016 rok.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawozdania z pracy Komisji stałych za rok 2015.

11. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych na 2016 rok.

12. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Chojnowa na 2016 rok.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.

15. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

16. Sprawy różne.

17. Zamknięcie obrad.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.