Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter nk
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Przed nami marcowa sesja Rady Gminy Chojnów

Autor admin
Data utworzenia: 30 marzec 2016, 14:31 Wszystkich komentarzy: 0


Przed nami marcowa sesja Rady Gminy Chojnów

Już jutro, 31 marca w sali posiedzeń Urzędu Gminy Chojnów przy ulicy Fabrycznej odbędzie się Sesja Rady Gminy Chojnów nr XXI.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Stan techniczny infrastruktury drogowej i oznakowania na terenie gminy w 2015 r. oraz zamierzenia poprawy dróg na rok 2016.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje, wnioski i zapytania.

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2016,

2) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Chojnów lub jej jednostkom podległym,

3) w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Chojnów,

4) zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla część działki o numerze ewidencyjnym nr 1008/14, położonej w obrębie Konradówka w Gminie Chojnów,

5) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojnów na rok 2016”.

7. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Gminy za 2015 rok.

1) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Komisji Stałych Rady Gminy Chojnów z realizacji planów pracy za 2015 rok.

8. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy Chojnów za 2015 rok.

1) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia sprawozdania Rady Gminy Chojnów z realizacji planu pracy za 2015 rok

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.