Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Sign in Sign up
Sklep Bigform

Powiat na plusie

Author: Powiat Legnicki
Creation date: 05 January 2012, 09:59 All comments: 0


Powiat na plusie

Rada Powiatu Legnickiego podczas ostatniej sesji minionego roku jednomyślnie przyjęła budżet powiatu na 2012 rok. Projekt uchwały budżetowej został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisje Statutowe Rady Powiatu. Tegoroczny budżet w wysokości ponad 61 milionów jest wyższy od ubiegłorocznego o ponad milion zł. Dzięki wprowadzonemu programowi oszczędnościowemu udało się obniżyć wydatki bieżące, co pozwoli na wypracowanie bieżącej nadwyżki budżetowej. Jest to druga nadwyżka, jaka wystąpiła w ciągu całego funkcjonowania powiatu legnickiego.

Prognozowany deficyt bud. wyniesie ponad 3 miliony i jest związany z realizacją projektu na kwotę 10 mln zł pn. „Zrównoważenie gospodarki energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w ramach zastosowania systemu zielonych inwestycji - Zarządzanie energią w obiektach mieszkalnych pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego w Legnickim Polu”. Projekt ten dotyczy prac termomodernizacyjnych oraz budowy innowacyjnego centralnego ogrzewania z użyciem pomp ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu. Dzięki przeprowadzonej modernizacji w kolejnych latach uda się znacznie zaoszczędzić koszty związane z funkcjonowaniem DPS-u w Legnickim Polu.


Ponadto planowanych jest jeszcze kilka innych, mniejszych inwestycji , w tym remont drogi powiatowej nr 2204 D na odcinku od wiaduktu nad autostradą A4 do miejscowości Wilczyce w Gminie Krotoszyce, realizowanej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

W przyjętym budżecie po raz pierwszy od wielu lat zaplanowane wydatki bieżące są mniejsze od dochodów bieżących. Wysokość wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości blisko 9,5 miliona zł , z czego ponad 9 milionów to wydatki związane z wcześniej wspomnianym pracom inwestycyjnym w DPS Legnickim Polu.


Dzięki zaangażowaniu Zarządu Powiatu oraz kierownictwa i pracowników DPS-u w Legnickim Polu udało się uzyskać od wielu lat zrównoważenie dochodów i wydatków w tej jednostce. Znaczna część wydatków w budżecie to wydatki związane z oświatą. Wysokość subwencji oświatowej jaką otrzymuje powiat na utrzymanie placówek oświatowych nie jest wystarczająca, związku z czym powiat z budżetu dopłaci do ich utrzymania.

Przyjęty projekt budżetu na 2012 rok jest zgodny z art. 242 ustawy o finansach publicznych mówiący o tym iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Budżet zaplanowany na rok 2012 oraz prognozy na rok 2013 spełniają wymogi wynikające z art. 243 cytowanej ustawy, w którym mowa o indywidualnym wskaźniku zadłużenia

źródło: Powiat Legnicki

Comments

This entry has no comments yet.

Add Comment

You have to be loggin to add comment.