Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Już jutro sesja absolutoryjna Rady Miejskiej

Autor admin
Data utworzenia: 27 czerwiec 2016, 15:00 Wszystkich komentarzy: 0


Już jutro sesja absolutoryjna Rady Miejskiej

28 czerwca 2016 roku, o godzinie 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. W jej ramach zaplanowano m.in. omówienie działań w zakresie ochrony zabytków i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa.

Poniżej prezentujemy proponowany harmonogram obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji Nr XXI/16 z dnia 30 maja 2016 r. i Nr XXII/16 z dnia 16 czerwca 2016 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

5. Omówienie działań w zakresie ochrony zabytków.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Bartosza Głowackiego,

b) w sprawie nadania nazw nowym ulicom w mieście Chojnów,

c) w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

f) w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Chojnowa,

g) w sprawie powołania Skarbnika Miasta Chojnowa.

7. Ocena wykonania budżetu miasta Chojnowa za rok 2015:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok;

b) uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2015 rok;

c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowaw sprawie sprawozdań finansowych, wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów za 2015 r.;

d) uchwała RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnowa za 2015 rok;

e) opinie pozostałych Komisji Rady Miejskiej;

f) dyskusja;

g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015;

h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa za 2015 r.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.