Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter nk
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Sesja Rady Gminy - 24.06.2016 (wideo)

Autor admin
Data utworzenia: 28 czerwiec 2016, 09:44 Wszystkich komentarzy: 0


Sesja Rady Gminy - 24.06.2016 (wideo)

Zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo z ostatniej sesji Rady Gminy Chojnów; w ramach której m.in. omówiono funkcjonowanie rolnictwa na terenie gminy a także podjęto uchwałę nad absolutorium dla Wójta.

Proponowany harmonogram obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Funkcjonowanie rolnictwa na terenie gminy. Akcja żniwna.

4. Stan urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Chojnów za 2015 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

6. Interpelacje, wnioski i zapytania.

7. Absolutorium dla Wójta Gminy:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojnów za 2015 r.,

2) sprawozdania finansowe,

3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu,

4) informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chojnów,

5) opinia komisji stałych o wykonaniu budżetu,

6) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,

7) dyskusja,

8) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

9) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

10) dyskusja,

11) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium za 2015 r.

8. Podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach.

9. Przyjęcie protokołów: XXII.2016 z sesji z dnia 29 kwietnia 2016 r. i XXIII.2016 z sesji z dnia 25 maja 2016 r.

10. Sprawy różne.

11.Zamknięcie obrad.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.