Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter nk
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Trwa rekrutacja na podyplomowe studia kwalifikacyjne oligofrenopedagogika!

Autor PWSZ im. Witelona w Legnicy
Data utworzenia: 30 czerwiec 2016, 23:27 Wszystkich komentarzy: 0


Trwa rekrutacja na podyplomowe studia kwalifikacyjne oligofrenopedagogika!

W ofercie Centrum Kształcenia Ustawicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy dostępne są nowe studia podyplomowe - studia kwalifikacyjne oligofrenopedagogika!

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie osób z wykształceniem pedagogicznym w kwalifikacje umożliwiające pracę z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Studia mają na celu wszechstronne podniesienie wiedzy i kompetencji praktycznych dotyczących:

- kształcenia (na poziomie wczesnoszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym) zarówno w specjalistycznych placówkach szkolno-wychowawczych jak i w oddziałach integracyjnych, klasach integracyjnych oraz ogólnodostępnych placówkach oświatowych,

-diagnozowania i wspierania dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w szerokim ujęciu (psychologicznym, pedagogicznym, terapeutycznym, logopedycznym) za pomocą nowatorskich metod, w tym dotyczących terapii sztuką,

- profesjonalnej współpracy z rodziną dziecka – poprzez bezprzemocowe, wspierające komunikowanie (metoda PBP) i poradnictwo oraz ze środowiskiem ( np. w celu pozyskiwania środków czy integracji społecznej)

Studia adresowane są do osób, które nie posiadają kwalifikacji do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, a będącymi absolwentami studiów wyższych, pedagogami, nauczycielami różnych specjalności zatrudnionymi zarówno w szkolnictwie powszechnie dostępnym jak i placówkach szkolnictwa specjalnego.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

I semestr

-Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dzieci ryzyka lub niepełnosprawnych

- Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej

- Teoretyczne podstawy diagnozowania osób z niepełnosprawnością

- Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim

- Wprowadzenie do arteterapii

- Warsztaty z muzykoterapii

- Podstawy pedagogiki specjalnej

II semestr

- Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym

- Metodyka pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się

- Autyzm – wczesne rozpoznawanie i metody terapii

- Psychologiczne i społeczne podstawy rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

- Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną

- Seminarium

- Praktyka

III semestr

- Metodyka pracy rewalidacyjno – wychowawczej z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

- Poradnictwo rodzinne i współpraca z rodzicami

- Warsztaty umiejętności interpersonalnych

- Terapia dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi

- Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną w rozwijaniu języka, mowy i komunikacji (werbalnej i niewerbalnej)

- Instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych

- Integracja osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi – założenia teoretyczne

- Seminarium

- Praktyka

Czas trwania: 3 semestry - 371 godzin dydaktycznych i 120 godzin praktyk. Zajęcia odbywają się podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów; średnio dwa zjazdy w miesiącu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, pokój nr 104 w budynku C, Legnica, ul. Sejmowa 5A, lub przesłać pocztą z dopiskiem „Studia Podyplomowe”.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimalnej – niezbędnej liczby kandydatów

Więcej informacji na stronie http://www.cku.pwsz.legnica.edu.pl


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.