Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter nk
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Zapis wideo z sierpniowej sesji Rady Gminy

Autor admin
Data utworzenia: 30 sierpień 2016, 10:00 Wszystkich komentarzy: 0


Zapis wideo z sierpniowej sesji Rady Gminy

Prezentujemy zapis wideo z ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 26 sierpnia 2016 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Chojnowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2016 r.:

1) Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej,

2) Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji,

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

4) Gminna Biblioteka Publiczna,

5) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje, wnioski i zapytania.

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2016,

2) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XVII.95.2015 z dnia 18 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów

3) w sprawie zmiany uchwały nr XXI.125.2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Chojnów lub jej jednostkom podległym,

4) w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnów,

5) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla część działki o numerze ewidencyjnym nr 1008/14, położonej w obrębie Konradówka w gminie Chojnów,

6) w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chojnów.

7) w sprawie statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

7. Przyjęcie protokołów nr: XXIV.2016 z sesji z dnia 07 czerwca 2016 r. i XXV.2016 z sesji z dnia 24 czerwca 2016 r.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.