Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

MBP i MOKSiR zapraszają do udziału w IV Chojnowskim Konkursie Poetyckim

Autor admin
Data utworzenia: 15 listopad 2016, 11:12 Wszystkich komentarzy: 0


MBP i MOKSiR zapraszają do udziału w IV Chojnowskim Konkursie Poetyckim

Już po raz czwarty Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zapraszają mieszkańców miasta i gminy Chojnów do udziału w konkursie poetyckim.

Organizatorzy stawiają sobie kilka podstawowych celów - rozbudzanie talentów, popularyzowanie twórczości poetyckiej mieszkańców, rozwijanie aktywności twórczej i integracja mieszkańców. W konkursie udział wziąć mogą byli lub obecni mieszkańcy miasta i gminy Chojnów, w wielu od 15 lat. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 3 wiersze o dowolnej tematyce. Utwory muszą być napisane w języku polskim. Łącznie objętość przesłanych utworów nie może przekraczać 6 stron standardowego maszynopisu. Na konkurs należy przesłać utwory nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach.

Prace konkursowe należy nadsyłać w 4 egzemplarzach na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, plac Zamkowy 2, 59-225 Chojnów

Każdy utwór powinien być oznaczony godłem; to samo godło powinno występować w dołączonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia, adresem autora, jego numerem telefonu. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda opiekuna prawnego, według wzoru: Wyrażam zgodę na uczestnictwo / imię i nazwisko uczestnika/ w IV Chojnowskim Konkursie Poetyckim oraz przetwarzanie jego/jej danych osobowych na potrzeby konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że znam regulamin konkursu. /data i podpis rodzica/opiekuna prawnego).

Zgoda na przetwarzanie dotyczy także osób pełnoletnich (wg wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby IV Chojnowskiego Konkursu Poetyckiego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. /data i podpis uczestnika konkursu).

Prace konkursowe nadsyłać można do 25 listopada 2016 roku. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na grudzień.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.