Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter nk
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Zapis wideo z grudniowej sesji Rady Gminy Chojnów

Autor admin
Data utworzenia: 27 grudzień 2016, 22:57 Wszystkich komentarzy: 0


Zapis wideo z grudniowej sesji Rady Gminy Chojnów

20 grudnia w sali posiedzeń Urzędu Gminy Chojnów odbyła się kolejna sesja Rady Gminy.W jej ramach m.in. podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów na lata 2017-2025 oraz uchwałę w sprawie budżetu Gminy Chojnów na rok 2017.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

4. Interpelacje, wnioski i zapytania.

5. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2025 i budżet Gminy na rok 2017:

1) opinie Komisji Stałych Rady Gminy:

a) Komisji Rewizyjnej,

b) Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska,

c) Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Socjalnych,

d) Komisji Infrastruktury Technicznej,

e) Komisji Budżetu, Usług i Promocji.

2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów,

3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chojnów,

4) dyskusja,

5) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów na lata 2017 - 2025,

6) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Chojnów na rok 2017.

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2016,

2) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XVII.95.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów,

3) w sprawie opłaty prolongacyjnej,

4) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie na rok 2017,

5) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o numerze ewidencyjnym 163/203, położonej w obrębie Budziwojów w gminie Chojnów,

6) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Krzywa i Okmiany dla części działek nr 375/8, nr 422, położonych w obrębie Krzywa,

7) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Krzywa i Okmiany dla działki 169, położnej w obrębie Krzywa,

8) w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnów,

9) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. Przyjęcie protokołu nr XXIX.2016 z sesji z dnia 25 listopada 2016 r.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.