Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter nk
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Zapis wideo z lutowej sesji Rady Gminy

Autor admin
Data utworzenia: 28 luty 2017, 11:54 Wszystkich komentarzy: 0


Zapis wideo z lutowej sesji Rady Gminy

Zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo z ostatniej sesji Rady Gminy Chojnów, która odbyła się 24 lutego w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Chojnowie.

Głównym tematem posiedzenia było sprawozdanie z działalności Wydziału Gospodarki, Planowania i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Chojnów.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Wydziału Gospodarki, Planowania i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Chojnów.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje, wnioski i zapytania.

6. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016:

1) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.

7. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Gminy za 2016 rok:

1) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Komisji Stałych Rady Gminy Chojnów z realizacji planów pracy za 2016 rok.

8. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy Chojnów za 2016 rok:

1) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia sprawozdania Rady Gminy Chojnów z realizacji planu pracy za 2016 rok.

9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017,

2) w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

3) w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

4) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

5) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Chojnów,

6) w sprawie ustalenia zasad i kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chojnów.

10. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXII.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad.Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.