Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter nk
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

W piątek głosowanie nad absolutorium dla Wójta

Autor admin
Data utworzenia: 29 czerwiec 2017, 10:25 Wszystkich komentarzy: 0


W piątek głosowanie nad absolutorium dla Wójta

30 czerwca 2017, o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Chojnów odbędzie się sesja Rady Gminy Chojnów nr XXXVIII.2017.

Tym razem radni zajmą się m.in. tematem: funkcjonowania rolnictwa na terenie gminy czy stanem urządzeń melioracyjnych w 2016 roku. Kulminacją obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Chojnów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:


1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Funkcjonowanie rolnictwa na terenie gminy. Akcja żniwna.

4. Stan urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Chojnów za 2016 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

6. Interpelacje, wnioski i zapytania.

7. Absolutorium dla Wójta Gminy:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojnów za 2016 r.,

2) sprawozdania finansowe,

3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu,

4) informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chojnów,

5) opinie komisji stałych o wykonaniu budżetu,

6) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,

7) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

8) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

9) dyskusja,

10) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium za 2015 r.

8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017,

2) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XXX.174.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów,

3) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Chojnów instrumentem płatniczym,

4) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

9. Przyjęcie protokołów nr: XXXVI.2017 z sesji z dnia 31 maja 2017 r. i nr XXXVII.2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.