Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter nk
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Nowe specjalizacje na Filologii angielskiej

Autor PWSZ Legnica
Data utworzenia: 27 lipiec 2017, 12:20 Wszystkich komentarzy: 0


Nowe specjalizacje na Filologii angielskiej

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy od roku akademickiego 2017/2018 uruchamia nowe specjalizacje kształcenia na kierunku Filologia w ramach specjalnosci Filologia angielska:

FILOLOGIA – specjalność filologia angielska

Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich osób, które interesują się pozyskaniem wiedzy z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa i w przyszłości będą zajmować się praktyczną realizacją zadań związanych z pracą tłumacza, w obszarze odpowiadającym językowi obcemu, będącemu przedmiotem studiów.

Strategia kształcenia filologicznego obejmuje przedmioty w zakresie grupy treści ogólnych, podstawowych, kierunkowych i kształcenia specjalizacji. Jej realizacja pozwala na doskonalenie znajomości języka angielskiego, poszerzenie wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa poprzez:

- Konwersatorium języka angielskiego (prowadzone przez Native Speakera !!!);

- Praktyczna znajomość języka angielskiego;

- Moduły językoznawcze;

- Moduły kulturo- i literaturoznawcze;

- Moduły kształcenia specjalizacji, w skład których realizowane są m.in.;
język specjalistyczny, przekład tekstów specjalistycznych, przekład ustny/pisemny, komunikacja językowa, korespondencja handlowa.

Specjalizacje

- język angielski w biznesie - oferta skierowana jest do osób planujących podjęcie pracy w międzynarodowych korporacjach, a także w polskich instytucjach i jednostkach gospodarczych, które wykorzystują język angielski w codziennych kontaktach biznesowych. Oprócz opanowania podstawowej wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka angielskiego absolwent studiów zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie praktycznego wykorzystania języka specjalistycznego (w tym m.in. w sferze gospodarczej, administracyjno-prawnej, ekonomii, marketingu czy public relations).

- język angielski z językiem niemieckim - oferta skierowana jest do osób, które w przyszłości będą zajmować się praktyczną realizacją zadań związanych z pracą tłumacza w obszarze języka angielskiego, a także dodatkowo języka niemieckiego. W efekcie ukończenia studiów absolwent osiągnie znajomość języka głównego (języka angielskiego) na poziomie C1, zaś poprzez rozbudowany komponent praktycznej nauki języka drugiego (języka niemieckiego) zdobędzie umiejętności pozwalające na swobodne posługiwanie się nim w praktyce zawodowej. Połączenie znajomości obu języków obcych wraz z praktycznymi umiejętnościami w zakresie przekładu pisemnego i ustnego ma na celu ułatwienie absolwentom znalezienia pracy, szczególnie na rynku lokalnym.

Praktyki zawodowe

Student zdobywa doświadczenie w trakcie praktyk zawodowych w podmiotach gospodarczych i jednostkach zajmujących się turystyką. Wymiar praktyk zawodowych wynosi 480 godzin w cyklu kształcenia. Ponadto studenci kierunku filologii mogą wyjeżdżać na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

Praca po studiach

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umożliwiają absolwentom podjęcie pracy nie tylko w biurach tłumaczeń, ale również też w placówkach kultury, instytucjach samorządu lokalnego oraz biurach i organizacjach turystycznych, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, czy podmiotach sektora usług, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość języka obcego.

Absolwent jest też przygotowany doprowadzenia własnej działalności gospodarczej o dowolnym profilu, a także podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i korporacjach o charakterze międzynarodowym (działy handlu zagranicznego, logistyki, zarządzania kapitałem, finansowe, public relations, marketingu itp.) prowadzących współpracę z podmiotami zagranicznymi, w jednostkach administracji lokalnej, państwowej i UE (pracownika placówek konsularnych, ambasad, urzędów lokalnych itp.), w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości specjalistycznego języka angielskiego/niemieckiego, a także w firmach teleinformatycznych i finansowych w zakresie obsługi klienta zagranicznego.

Pracownie językowe i laboratorium e-edukacji (NOWOŚĆ!!!)

Uczelnia dysponuje m.in. pracowniami językowymi wyposażonymi w sprzęt audiowizualny, a także laboratorium e-edukacji w którym znajduje się m.in. kabina do tłumaczeń symultanicznych wraz z aparaturą symultaniczną (najnowszej technologii w tej dziedzinie). Laboratorium e-edukacji wykorzystywane jest przede wszystkim do ćwiczenia tłumaczenia symultanicznego przez studentów filologii. Ponadto umożliwią obsługę konferencji oraz spotkań międzynarodowych.

Dodatkowe informacje

Absolwenci specjalności filologii angielskiej mogą w Uczelni uzupełnić wykształcenie o studia podyplomowe z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego nadające im uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie języka angielskiego.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.