Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Sign in Sign up
PWSZ Legnica

Zapis wideo z sierpniowej sesji Rady Gminy

Author: admin
Creation date: 28 August 2017, 09:28 All comments: 0


Zapis wideo z sierpniowej sesji Rady Gminy

Zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo z sesji Rady Gminy Chojnów, która odbyła się 25 sierpnia w sali posiedzeń Urzędu Gminy Chojnów.

Głównym tematem obrad był stan techniczny infrastruktury drogowej i oznakowania na terenie gminy w 2016 roku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Stan techniczny infrastruktury drogowej i oznakowania na terenie gminy w 2016 r.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje, wnioski i zapytania.

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chojnów,

3) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gołaczów,

4) w sprawie zasad ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.

7. Przyjęcie protokołu nr XXXVIII.2017 z sesji z dnia 30 czerwca 2017 r.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.Comments

This entry has no comments yet.

Add Comment

You have to be loggin to add comment.
Sklep Bigform