Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
PWSZ Legnica Cuprum

Chojnów pomoże mieszkańcom przejść na ekoogrzewanie

Autor admin
Data utworzenia: 31 sierpień 2017, 10:51 Wszystkich komentarzy: 0


Chojnów pomoże mieszkańcom przejść na ekoogrzewanie

Od 29 sierpnia Urząd Miejski w Chojnowie przyjmuje wnioski mieszkańców Chojnowa o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego służącego ograniczeniu niskiej emisji, polegającego na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

Celem programu jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła poprzez wprowadzenie ekologicznych, energooszczędnych urządzeń grzewczych, odnawialnych źródeł energii (biomasa, układy solarne i inne).

Jak informuje Urząd Miejski - Dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotyczy osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych.

Wnioskodawca po zrealizowaniu inwestycji może uzyskać dotację w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych udokumentowanych fakturami lub rachunkami w wysokości do 50% poniesionych wydatków przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż:

1) dla domu jednorodzinnego - 10.000,00 zł,
2) dla mieszkania w bloku wielorodzinnym - 7.000,00 zł,
3) w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań - jako iloczyn tej liczby i kwoty – 4.000,00 zł.

Dofinansowaniem objęte będą tylko urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniające właściwe normy i posiadające dopuszczenie do użytkowania na terenie Polski. Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności CE.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia.

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnowa, jest również dostępny w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, pokój nr 13 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chojnów.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Sklep Bigform