Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter nk
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Budżet Obywatelski 2018: Zmiany. Będzie mniej wymaganych podpisów i anonimowość głosowania

Autor admin
Data utworzenia: 29 listopad 2017, 12:29 Wszystkich komentarzy: 5


Budżet Obywatelski 2018: Zmiany. Będzie mniej wymaganych podpisów i anonimowość głosowania

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu miasta Chojnowa na rok 2018. Podobnie jak w roku minionym, tak i w tym głosowanie poprzedziła dyskusja radnych i burmistrza. Tym razem poruszono m.in. kwestię kwoty przeznaczonej na pomysły mieszkańców Chojnowa, promocji budżetu partycypacyjnego, możliwości głosowania przez internet czy kontaktu Ratusza z autorami zwycięskich projektów.

W porównaniu do roku 2017, nie zmieni się kwota jaką przeznaczono do dyspozycji mieszkańców Chojnowa. Na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego Urząd Miejski wyda kwotę 200 tysięcy złotych, z czego 100 tysięcy przeznaczone zostanie na projekty zlokalizowane na północ od rzeki Skory i 100 tysięcy na projekty zlokalizowane po stronie południowej.

W 2018 roku czeka nas kilka zmian

Największą z wprowadzonych zmian jest ilość podpisów, jaką pomysłodawca musi zebrać pod swoim projektem. W 2017 roku było to 50 podpisów. Liczba ta, już przy głosowaniu nad pierwszym budżetem była krytykowana przez część radnych, w tym m.in. Macieja Cieślę, który zaproponował wówczas zmniejszenie tej liczby do 15, podając jako przykład Rumię czy Polkowice. W budżecie na rok 2018 znalazł się zapis o konieczności zebrania 30 podpisów.

Istotną zmianą jest wprowadzenie anonimowości głosowania. W tegorocznym budżecie partycypacyjnym głosujący musiał podpisać się na karcie do głosowania; w przyszłym roku głosy mają być anonimowe, a podpisywać będziemy się jedynie przy odbiorze karty do głosowania.

Inną zmianą, jaką wprowadziła uchwała było zobowiązanie komisji weryfikującej do przekazywania wszystkim wnioskodawcom informacji opisowej dotyczącej weryfikacji projektu - pozytywnej lub negatywnej. Poprawki dotyczące anonimowości głosowania oraz informacji opisowej zostały zgłoszone na komisjach Rady Miejskiej przez radnego Mariusza Kowalczyka.

Podczas sesji radny Kowalczyk zgłosił wątpliwość, dotyczącą tego, że w zapisie znalazło się sformułowanie "informacja dla wnioskodawcy". W efekcie komisja mogła ograniczyć się jedynie do krótkiej informacji dotyczącej pozytywnej lub negatywnej weryfikacji projektu, bez uzasadnienia. Ostatecznie radni zdecydowali się o zobowiązaniu powołanej komisji do uzasadnienia wyniku weryfikacji. Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

300 tysięcy na pomysły mieszkańców? Może w przyszłości

Kilka poprawek do uchwały zaproponował radny Paweł Grabek, który przy okazji podzielił się spostrzeżeniami dotyczącymi pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego. Jego zdaniem największymi bolączkami budżetu obywatelskiego, które wpływają na małe zainteresowanie inicjatywą są: zbyt duża liczba wymaganych podpisów, słaba promocja, mało dogodny sposób głosowania oraz słaby kontakt Urzędu Miejskiego z pomysłodawcami zwycięskich pomysłów.

Radny Prawa i Sprawiedliwości zaproponował zwiększenie kwoty budżetu obywatelskiego do 300 tysięcy złotych, z podziałem po 150 tysięcy na poszczególne części Chojnowa, ponadto propozycja zmian zawierała wprowadzenie dogodniejszych godzin głosowania i rozszerzenie budżetu także do zadań własnych gminy - Powinniśmy zwiększać kwotę budżetu obywatelskiego i więcej pieniędzy przekazywać mieszkańcom (...) Tak samo w moim przekonaniu nie powinniśmy ograniczać się tylko do zadań inwestycyjnych. Jest też edukacja, kultura, sport i inne zadania, które może realizować gmina jeżeli mieszkańcy mają pomysły. Myślę, że warto je wziąć pod uwagę i też takie wnioski rozważać - dodaje radny.


Burmistrz Jan Serkies zaznaczył, że wnioskował, by nie rozszerzać budżetu obywatelskiego na zadania własne gminy. Zwrócił się także do radnych by projekty realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego służyły mieszkańcom Chojnowa przez wiele lat - Zadania własne gminy to jest bardzo szerokie spektrum. My mamy kulturę w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, mamy kluby sportowe, mamy konkursy, więc realizujemy również te zadania własne gminy w inny sposób - dodał.

Burmistrz nie zgodził się z zarzutem słabej promocji budżetu obywatelskiego - Próbowaliśmy jak tylko mogliśmy, by dotarło to do jak największej liczby mieszkańców naszego miasta. To, że pan radny o tym nie wie, to ja się nie dziwię, ponieważ pan radny na co dzień mieszka we Wrocławiu, przyjeżdża sobie w piątek, sobotę, ewentualnie niedzielę, więc na bieżąco nie obserwuje tego wszystkiego co się dzieje w mieście.

Jan Serkies odniósł się także do kwestii zwiększenia kwoty budżetu obywatelskiego, zaznaczając że na chwilę obecną, czyli przed uchwalaniem budżetu, nie ma takiej możliwości - Jeżeli w następnych latach będzie to możliwe, to na pewno ten budżet obywatelski będzie większy.

Sam wniosek o zwiększenie kwoty budżetu partycypacyjnego nie został poddany pod głosowanie. Zdaniem przewodniczącego Jana Skowrońskiego, kwestia ta dotyczy budżetu miasta na następny rok i zgodnie z trybem prac nad projektem uchwały budżetowej, propozycja ta powinna zostać zgłoszona na komisjach stałych Rady Miejskiej.

Wniosek dotyczący wprowadzenia do budżetu obywatelskiego innych zadań niż zadania inwestycyjne został odrzucony. Przeciw głosowało 13 radnych, wniosek poparł jedynie inicjator.

Co z głosowaniem? W kwestii tej może pomóc internet

Zdaniem radnego Macieja Cieśli, czynnikiem, który zwiększyłby popularność budżetu obywatelskiego byłoby głosowanie przez internet, zaznaczając, że znacznym utrudnieniem w głosowaniu jest fakt, że odbywa się ono w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Głos w sprawie zabrała sekretarz Brygida Mytkowska, która zaznaczyła, że Urząd Miejski już od dłuższego czasu poszukuje takiego rozwiązania, niestety do tej pory nie udało się stworzyć odpowiedniego mechanizmu, dlatego też kwestia ta obecnie nie może być poddana pod głosowanie. Konsultacje społeczne prowadzone drogą elektroniczną będą mogły natomiast zostać wprowadzone w przyszłości, ponieważ pojawiła się już oferta stworzenia i zakupu mechanizmu głosowania.

Rada Miejska pochyliła się także nad projektem radnego Pawła Grabka, który dotyczył zwiększenia ilości godzin w których można będzie głosować. Burzliwa dyskusja została rozwiązana przez burmistrza, który zobowiązał się zwiększenia godzin prac Urzędu Miejskiego do godziny 18:00 w dwa wybrane dni w tygodniu.

Uchwała w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu miasta Chojnowa na rok 2018 została poddana ostatecznie pod głosowanie jedynie z drobną zmianą zasugerowaną wątpliwościami radnego Mariusza Kowalczyka. Projekt został jednogłośnie przyjęty przez wszystkich radnych.Komentarze

Myslę, ze pomysł radnego Grabka ze zwiększenie budzety do 300 tys jest dobry, ale pozostali radni i burmistrz mają w nosie mieszkanców, samie lepiej wiedzą na co wydawac nieswoje pieniądze.
zgłoś komentarz
,,romek 35,,masz rację,taka jest prawda
zgłoś komentarz
Nie trzeba mieszkać we Wrocławiu, żeby nie wiedzieć o budżecie lub nie móc oddać swojego głosu na projekt. Pan burmistrz zapomniał chyba, że gro obywateli tego "miasta" pracuje w Legnicy, Złotoryi, Bolesławcu, czy we Wrocławiu, codziennie dojeżdża do pracy i powraca do Chojnowa w godzinach późnym popołudniem. Byliśmy więc pozbawieni możliwości oddania głosu, gdyż w tym celu należało udać się do siedziby urzędu. Niestety, innej możliwości głosowania nie przewidziano. To "miasto" powinny być okrzyknięto wsią, a na kamienicy szanownego burmistrza powinna wisieć tabliczka Sołtys. Przynajmniej nie tracilibyśmy kilkanaście tysięcy złotych na wypłatę dla człowieka, który nie wie, że w Chojnów jest jedynie sypialnią.
zgłoś komentarz
Burmistrz wypomina radnemu,ze uczy sie we WROCŁAWIU?Burmistrz zatrudnił swojego syna w szkole mimo ze mieszka w Legnicy.Taki to ma sens.
zgłoś komentarz
Radny Grabek jest mało merytoryczny w dodatku jego roszczeniowa i niezadowolona postawa utrudniają jakiekolwiek decyzje. Dobrze jest tylko mówić i prawić czcze hasła. Moim zdaniem Chojnów zmienia się lepsze, a ludzie chodź trochę logicznie myślący wiedzą, że nie wszystko zależy od burmistrza (lepszego to miasto nie miało i mieć nie będzie!) jeśli wszystkim tak zależy na dobrych decyzjach to mniej krytyki a więcej wspólnej pracy.
zgłoś komentarz

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.