Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
Cuprum Arena Cuprum Arena

Burmistrz oraz Rada Miejska podsumują 2017 rok

Autor admin
Data utworzenia: 29 styczeń 2018, 13:36 Wszystkich komentarzy: 0


Burmistrz oraz Rada Miejska podsumują 2017 rok

30 stycznia o godzinie 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej Chojnowa.

Głównym punktem posiedzenie będzie przedstawienie sprawozdania z pracy Burmistrza, Rady Miejskiej oraz Komisji Rewizyjnej za rok 2017. Ponadto przedstawiona zostanie informacja o Miejskim Programie Wspierania Rodziny na latach 2018-2020.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji nr XLIII/17 z dnia 12 grudnia 2017 r., Nr XLIV/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. oraz Nr XLV/18 z dnia 11 stycznia 2018 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy za 2017 rok.

5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej Chojnowa za 2017 rok.

6. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa za 2017 rok.

7. Informacja o Miejskim Programie Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018,

b) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, udzielanych z budżetu miasta Chojnowa oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

c) zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Chojnowa,

d) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów,

e) zmieniającej uchwałę w sprawie przyznawania nagrody sportowej dla uczniów.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.

12. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.