Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Powiatowy Zespół Szkół przygotowuje się do kolejnej edycji Międzyszkolnego Konkursu DEng dENG

Autor admin
Data utworzenia: 05 marzec 2018, 15:31 Wszystkich komentarzy: 0


Powiatowy Zespół Szkół przygotowuje się do kolejnej edycji Międzyszkolnego Konkursu DEng dENG

Do dnia jutrzejszego Powiatowy Zespół Szkół czeka na zgłoszenia chętnych do udziału w VI Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego DEng dENG. Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do rywalizacji językowej zasiądą 14 marca.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów znajomości języków obcych oraz chęci pogłębiania wiedzy z języka angielskiego i niemieckiego. Udział w konkursie daje uczniom możliwość doskonalenia umiejętności pozwalających podejmować samodzielną pracę z wykorzystaniem różnych źródeł informacji.

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Daną placówkę w konkursie reprezentować może maksymalnie 6 uczestników. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną do 6 marca 2017 roku pod adresem dengdeng@o2.pl. Uczestnicy konkursu będą musieli pochwalić się swoją wiedzą i umiejętnościami w zakresie zagadnień leksykalnych i zagadnień gramatycznych.

Zagadnienia leksykalne dla obu języków obejmują działy: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, nauka i technika, świat przyrody oraz państwo i społeczeństwo. Zagadnienia gramatyczne w przypadku konkursu z języka niemieckiego obejmują: zaimki, tryb rozkazujący i przypuszczający, odmianę i stopniowanie przymiotnika, stronę bierną, konstrukcję bezokolicznikowa z „zu" i bez „zu", czas teraźniejszy, czas przyszły Futur I, czasy przeszłe Perfekt i Präteritum, czasowniki modalne, zdania warunkowe, zdania przydawkowe, zdania okolicznikowe celu, zdania okolicznikowe przyczyny, zdania czasowe, zdania porównawcze, zdania przyzwalające, zdania pytające i zdania przeczące

W przypadku konkursu z języka angielskiego zagadnienia gramatyczne obejmują: czasy gramatyczne, stopniowanie przymiotników, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, czasowniki modalne, zdania warunkowe, stronę bierną, mowę zależną, zdania przydawkowe, strukturę „used to", strukturę „have sth done", there is/are, quantifiers, transformacje i słowotwórstwo

Konkurs współorganizowany jest ze środków Komisji Europejskiej. VI edycja DEng dENG objęta jest patronatem honorowym Starosty Legnickiego.

Przebieg konkursu będziemy relacjonować na łamach naszego portalu.Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.