Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Trwa rekrutacja na PWSZ – złóż dokumenty i rozpocznij studia

Autor PWSZ im. Witelona w Legnicy
Data utworzenia: 24 lipiec 2020, 10:58


Trwa rekrutacja na PWSZ – złóż dokumenty i rozpocznij studia

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy do 31 sierpnia 2020 roku trwa rekrutacja kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021. Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć do 2 września 2020 roku.

Z myślą o tegorocznych maturzystach, którym przełożono terminy egzaminów maturalnych z uwagi na pandemię koronawirusa, Uczelnia postanowiła wydłużyć terminy rekrutacji. Mamy nadzieję, że dzięki temu wszyscy maturzyści wybiorą swoją dalszą ścieżkę kształcenia bez żadnych obaw o brak miejsc, czy też odpowiedniej ilości czasu na dopełnienie formalności związanych z procesem rekrutacji na studia.

W roku akademickim 2020/2021 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy oferuje kandydatom na studia 22 kierunki - dziesięć kierunków studiów licencjackich, pięć kierunków inżynierskich, cztery kierunki studiów magisterskich (dwuletnich po ukończeniu studiów licencjackich lub inżynierskich) oraz trzy kierunki jednolitych studiów magisterskich (pięcioletnich). Wszystkie prowadzone w naszej Uczelni kierunki mają profil praktyczny, znacznie zwiększający szansę na zatrudnienie po studiach.

Dodatkowo, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy z powodu zagrożenia COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo kandydatów na studia ustaliła następujące sposoby składania dokumentów o przyjęcie na studia: drogą listową - za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście - we właściwym dziekanacie lub wyznaczonym punkcie rekrutacyjnym w ustalonym przez Uczelnię terminie.

W przypadku składania dokumentów drogą listową kandydat jest zobowiązany przesłać komplet wymaganych dokumentów. Przesyłkę należy nadać za potwierdzeniem odbioru. W przypadku osobistego składania dokumentów kandydat jest zobowiązany przed wizytą w Uczelni umówić telefonicznie lub drogą mailową jej termin i godzinę z pracownikiem dziekanatu wydziału lub punktu rekrutacyjnego. Jednocześnie przy składaniu dokumentów kandydat jest zobowiązany zachować wszystkie zasady ochrony osobistej.


Punkt rekrutacyjny

pokój 34 - budynek A

tel. 76 723-22-10

tel. 76 723-22-11

e-mail: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
i Humanistycznych:

pokój 3 i 4 - budynek A

Kierunki studiów:

- Administracja

- Bezpieczeństwo wewnętrzne (pierwszy i drugi stopień)

- Filologia,

- Pedagogika,

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

- Prawo

tel. 76 723-22-32,

tel. 76 723-22-17,

tel. 76 723-22-37,

tel. 76 723-22-16,

e-mail: ws@pwsz.legnica.edu.pl

Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych

pokój 302 - budynek C

Kierunki studiów:

- Informatyka

- Zarządzanie i inżynieria produkcji

- Zarządzanie

- Finanse, rachunkowość i podatki

- Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie

- Logistyka i transport

- Energetyka

tel. 76 723-23-13

tel. 76 723-23-19

tet. 76 723-23-15

e-mail: wt@pwsz.legnica.edu.pl

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

pokój 337 - budynek A

Kierunki studiów:

- Coaching zdrowego stylu życia,

- Dietetyka

- Fizjoterapia

- Pielęgniarstwo (pierwszy i drugi stopień)

- Ratownictwo medyczne

- Zdrowie publiczne*

* rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na jego uruchomienie

tel. 76 723-22-14

tel. 76 723-22-30

tel. 76 723-22-31

e-mail: wz@pwsz.legnica.edu.pl


Możliwe jest również złożenie dokumentów przez pełnomocnika. Aby to było możliwe, pełnomocnik musi złożyć: komplet wymaganych dokumentów wraz z podpisanym przez kandydata pełnomocnictwem (wzór pełnomocnictwa dostępny na stronie internetowej Uczelni), poza własnym dowodem tożsamości - kopię dowodu tożsamości kandydata na studia (nie musi być potwierdzona u notariusza), w imieniu którego działa - dokumenty do wglądu.

W przypadku składania dokumentów drogą listową kandydat jest zobowiązany przesłać komplet wymaganych dokumentów na adres Uczelni, wpisując na kopercie dodatkowo „rekrutacja na kierunek studiów............”. Przesyłkę należy nadać za potwierdzeniem odbioru.

Wybór danej formy złożenia dokumentów o przyjęcie na studia zależy od kandydata na studia.

Studia licencjackie

- ADMINISTRACJA

- BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

- COACHING ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

- DIETETYKA

- FILOLOGIA – specjalność filologia angielska

- FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ i PODATKI

- PEDAGOGIKA

- PIELĘGNIARSTWO

- RATOWNICTWO MEDYCZNE

- ZARZĄDZANIE

Studia inżynierskie

- ENERGETYKA

- INFORMATYKA

- INŻYNIERIA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH*

- LOGISTYKA i TRANSPORT

- ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI

Studia magisterskie

- BEZPIECZEŃSTWO WEWNETRZNE

- FINANSE i ZARZĄDZANIE w PRZEDSIĘBIORSTWIE

- PIELĘGNIARSTWO

- ZDROWIE PUBLICZNE*

Jednolite studia magisterskie

- FIZJOTERAPIA

- PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

- PRAWO

*rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na uruchomienie kierunku

Niniejsza informacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informacja o rekrutacji:

tel. 76 723 22 10 do 11

rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl

www.pwsz.legnica.edu.pl