Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze na wrześniowej sesji Rady Miejskiej

Autor admin
Data utworzenia: 23 wrzesień 2021, 17:43 Wszystkich komentarzy: 0


Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze na wrześniowej sesji Rady Miejskiej

Przed nami wrześniowa sesja Rady Miejskiej. W jej porządku znalazł się m.in. raport o stanie oświaty oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

Sesja odbędzie się 29 września w sali nr 17 Domu Schrama. Początek o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad opublikowany przez Radę Miejską:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XLIV/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

5. Raport o stanie oświaty.

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

a) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Chojnowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2021; 

b) opinia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  Chojnowa  o  przebiegu  wykonania budżetu  Miasta  Chojnowa,  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania  planów  finansowych
instytucji kultury i Przychodni Rejonowej za I półrocze 2021 r.;

c) dyskusja;

d) przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta  Chojnowa za I półrocze 2021 roku.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

b) zmieniającą uchwałę w sprawie określenia rodzaju  dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Chojnów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi,

c) zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów,

d) w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021,

e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa.

8. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.

9. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.