Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Ile trzeba czekać na kredyt hipoteczny?

Autor Partnerstwo
Data utworzenia: 02 październik 2023, 22:27


Ile trzeba czekać na kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest jednym z najbardziej popularnych kredytów udzielanych konsumentom. Nic dziwnego, mało kto może sobie pozwolić na zakup mieszkania, bądź budowę domu z oszczędności. Szczególnie że niespełna 40 procent Polaków deklaruje, że co miesiąc odkłada określoną kwotę. Ponadto ceny na rynku nieruchomości są tak wysokie, że kredyt hipoteczny jest w większości przypadków koniecznością. Jak wygląda procedura starania się o kredyt na mieszkanie? Jakie dokumenty należy złożyć? Ile bank ma czasu na podjęcie decyzji o udzieleniu kredytu bądź odrzuceniu wniosku? Odpowiadamy.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem celowym, co oznacza, że za otrzymane pieniądze można kupić konkretną i uwzględnioną we wniosku nieruchomość. Powszechnie uważa się, że za pieniądze z kredytu hipotecznego można kupić jedynie mieszkanie lub wybudować dom, nie jest to jednak zgodne ze stanem faktycznym. Z pieniędzy pochodzących z kredytu hipotecznego można również wykonać remont lub renowacje mieszkania, lub domu, jego przebudowę, a także kupić działkę, na której zostanie wybudowany dom. Istotą kredytu hipotecznego jest ustanowienie zabezpieczenia na finansowanej nieruchomości. Co to oznacza dla konsumenta?

Kredyt hipoteczny spłacany jest w ratach. W przypadku, gdy konsument przestanie wywiązywać się ze spłaty, bank ma pełne prawo przejąć nieruchomość na poczet zwrotu należności. Aby do takiego zdarzenia mogło dojść, bank musi być wpisany w księdze wieczystej jako właściciel. Dopiero po jego spłacie pełnoprawnym właścicielem mieszkania, domu lub działki staje się kredytobiorca.

Jak otrzymać kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem długoterminowym, którego spłata może trwać nawet 35 lat. Większość banków przestrzega rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego i kredytu udziela maksymalnie na 30 lat. W związku z tym, że spłata trwa tak długi czas, a kwota na ogół jest bardzo wysoka, bank musi mieć pewność, że konsument jest w stanie spłacić zobowiązanie. Dlatego proces kompletowania dokumentów, składania wniosku i podjęcia przez bank decyzji kredytowej wymaga od konsumenta cierpliwości, a także sporej wiedzy. Sam wybór odpowiedniego zobowiązania dopasowanego do sytuacji materialnej wnioskodawcy wielu osobom nastręcza trudności. W związku z tym spora grupa konsumentów decyduje się na wsparcie ekspertów finansowych w postaci doradcy kredytowego lub pośrednika kredytowego.

Oprócz niezbędnej dokumentacji dotyczącej nieruchomości konsument musi udowodnić, że jest w stanie regularnie spłacać zobowiązanie. A także, że jest w stanie w razie utraty głównego źródła dochodu szybko znaleźć nową pracę. W wielu przypadkach konieczne jest również ubezpieczenie kredytu hipotecznego, również od utraty pracy. Jak banki sprawdzają zdolność kredytową konsumentów?

Badanie zdolności kredytowej

Otrzymanie kredytu uzależnione jest od finansowych możliwości wnioskodawcy, a także możliwości znalezienie nowego źródła dochodu, w przypadku, gdy konsument pracę straci. Jak banki sprawdzają zdolność kredytową?

Każdy podmiot udzielający finansowania w tym zarówno banki, jak i firmy pozabankowe zobligowane są do zbadania zdolności kredytowej i sprawdzenia historii kredytowej. Skrupulatność badania uzależniona jest jednak od rodzaju zabawiania, jego kwoty i okresu kredytowania. Firmy pożyczkowe nie będą tak dociekliwie sprawdzały sytuacji materialnej wnioskodawcy udzielając pożyczki na miesiąc na 2000 złotych, jak banki udzielające kredytu na 30 lat na kwotę 500000 złotych. Na co zwracają uwagę banki?

Badanie zdolności kredytowej można podzielić na dwie części. W pierwszej części – ilościowej banki sprawdzają dochody potencjalnego klienta, koszty utrzymania, a także liczbę i wysokość obecnie spłacanych zobowiązań.

W drugiej części bank sprawdza sytuację materialną, zawodową i osobistą wnioskodawcy, a w tym:

  • Wiek kredytobiorcy,

  • Stan cywilny,

  • Liczbę osób będących pod opieką wnioskodawcy,

  • Formę i rodzaj zatrudnienia,

  • Doświadczenie zawodowe,

  • Wykształcenie,

  • Posiadany majątek,

  • Historię spłat poprzednich zobowiązań w biurach informacji kredytowej i biurach dłużników.

Na podstawie zdobytych informacji bank określa typ konsumenta, jego stosunek do zobowiązań finansowych i finansowe możliwości. Nie da się ukryć, że bardzo istotna jest historia kredytowa np. w bazie BIK oraz scoring BIK, czyli ocena punktowa konsumentów. Każdy konsument widniejący w bazie może otrzymać od 0 do 100 punktów. Im więcej punktów otrzyma konsument, tym będzie miał większe szanse na pozyskanie kredytu. Dane z BIK porównywane są z wynikami otrzymanymi w banku. Na tej podstawie banki podejmują swoją decyzję. Więcej informacji na temat zdolności kredytowej i historii kredytowej można znaleźć na stronie internetowej everlike.pl.

Jakie dokumenty są konieczne do otrzymania kredytu?

Dokumenty, które musi złożyć konsument ubiegający się o kredyt hipoteczny, można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej grupy należą dokumenty dotyczące konsumenta i jego sytuacji materialnej. W drugiej grupie są dokumenty dotyczące kredytowanej nieruchomości.

Wnioskodawca musi przedstawić w banku dokument tożsamości, czyli dowód osobisty. Niekiedy banki wymagają drugiego dokumentu ze zdjęciem np. paszportu lub prawa jazdy. Ponadto konieczne będzie zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach od pracodawcy. Bardzo często należy również przedstawić wyciąg z rachunku bankowego za kilka ostatnich miesięcy. Niekiedy potrzebny jest również rozliczenie podatkowe za miniony rok. Niektóre banki wymagają również aktu małżeństwa, czy wyroku sądu dotyczącego rozwodu – jeśli taki miał miejsce.

Dokumenty dotyczące nieruchomości uzależnione są od tego, na co konsument chce przeznaczyć otrzymane środki. Często jest to wstępna umowa z deweloperem lub sprzedawcą nieruchomości z rynku wtórnego. Ponadto plan i harmonogram budowy, pozwolenie na budowę, plan zagospodarowania terenu, na którym znajduje się kupowana działka itd. W każdym przypadku bank przed złożeniem wniosku poinformuje konsumenta o dokumentach, które należy przedłożyć.

Jak długo oczekuje się na decyzję banku?

Procedura podjęcia decyzji przez bank jest ściśle określona w przepisach polskiego prawa. Bank ma zatem 21 dni roboczych na podjęcie decyzji o udzieleniu kredytu lub o odrzuceniu wniosku. Czas ten liczy się od momentu, w którym konsument złożył wszystkie niezbędne dokumenty. Należy jednak pamiętać o tym, że samo zdobycie wszystkich niezbędnych dokumentów może wymagać niekiedy miesięcy. Do takich sytuacji dochodzi, gdy np. sytuacja prawna mieszkania z rynku wtórnego nie jest klarowna. Przykładem takim może być zakup mieszkania od małżeństwa w trakcie rozwodu. Wówczas należy poczekać do chwili, aż sąd ustali do kogo należy mieszkanie.

Jeżeli bank przychyli się do wniosku konsumenta, następuje podpisanie umowy. W momencie, gdy umowa jest zawarta, bank ma 7 dni na wypłatę środków, gdy konsument nabywa mieszkanie z rynku wtórnego i 21 dni przy mieszkaniu z rynku pierwotnego. W przypadku budowy domu kredyt na ogół podzielony jest na transze, czyli cykliczne wypłaty. Wypłata pierwszej transzy powinna być wypłacona według indywidualnie opracowanego przez bank i kredytobiorcę harmonogramu. Należy również pamiętać, że środki pochodzące z pierwszej transzy muszą być udokumentowane. Dopiero wówczas bank przekaże konsumentowi kolejną wypłatę.