Query error chojnow.pl - KWALIFIKACJA WOJSKOWA
Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Sign in Sign up
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Author: Partnerstwo
Creation date: 07 February 2024, 10:00


KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustalono od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r.

reguluje:

Rozporządzenie Ministra ON z 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

KTO BĘDZIE WEZWANY DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

1) Mężczyźni urodzeni w 2005 r. (tzw. rocznik podstawowy);

2) Mężczyźni urodzeni w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (tzw. roczniki starsze);

3) Osoby które w latach 2022 – 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie
za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria B);

4) Kobiety urodzone w latach 1997 – 2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą naukę
w uczelniach lub szkołach na kierunkach medycznych, weterynaryjnych lub psychologicznych;

5) Ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat;

6) Osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej w wieku do 60 lat, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Można zwolnić z obowiązku osobistego stawienia się do kwalifikacji:

- osoby niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji, a także niepełnosprawne.

Warunek:

- doręczenie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przed terminem stawiennictwa dokumentacji medycznej określającej stopień niepełnosprawności (niezdolności);

- poinformowanie właściwego terytorialnie Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji o tym doręczeniu.

JAK PRZEBIEGA KWALIFIKACJA WOJSKOWA

1. Sprawdzenie tożsamości;

2. Wprowadzenie danych osobowych do ewidencji wojskowej;

3. Badania psychologiczne i lekarskie, określenie zdolności do służby wojskowej (otrzymanie kategorii zdolności do służby wojskowej);

4. Wstępne przeznaczenie do poszczególnych rodzajów służby wojskowej;

5. Przekazanie informacji o możliwości wstąpienia do wojska;

6. Nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie do pasywnej rezerwy;

7. Wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do niej.

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ?

1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki), posiadane kwalifikacji zawodowe lub uprawnienia (np.: prawo jazdy);

3. Posiadaną dokumentację medyczną (niezbędna do określenia zdolności do służby wojskowej).