Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Chojnów w remoncie: nowe inwestycje miejskie

Autor Urząd Miejski w Chojnowie
Data utworzenia: 03 lipiec 2024, 10:34


Chojnów w remoncie: nowe inwestycje miejskie

Chojnów przechodzi obecnie okres intensywnych przemian infrastrukturalnych. Liczne inwestycje realizowane na terenie miasta mają na celu nie tylko poprawę jakości życia jego mieszkańców, ale także zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz gospodarczej.

Przyjrzyjmy się bliżej najważniejszym projektom, które aktualnie są realizowane w naszym mieście.

Prace na Wojska Polskiego i Paderewskiego

Zakończona została budowa sieci wodociągowej na ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Paderewskiego w Chojnowie. Wykonawcą zadania jest firma Berger Bau Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Wartość zadania to 956.783,21 zł. W ramach zadania wykonano blisko 860 mb. sieci wodociągowej, ponad 200 mb przyłączy wodociągowych oraz zamontowano 7 hydrantów. Jednocześnie trwa remont dróg gminnych: ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Paderewskiego. Wykonano wymianę nawierzchni chodników z kostki betonowej na ul. Paderewskiego, prowadzone są dalsze roboty związane z wymianą nawierzchni ulic.

Zmiana organizacji ruchu

Na ul. Małachowskiego oraz ul. W. Witosa wprowadzono stałą organizację ruchu drogowego w zakresie oznakowania drogi gminnej nr 104349D ul. S. Małachowskiego oraz nr 104377D ul. W. Witosa, obejmującej zmianę oznakowania pionowego i poziomego. Zmiana organizacji ruchu polega na wprowadzeniu zakazu parkowania (znaki B-36) w ciągu ul. Małachowskiego, nowego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu w obrębie skrzyżowania ul. S. Małachowskiego i ul. W. Witosa (znaki pionowe D-6 i poziome P-10) oraz stref wyłączonych z ruchu. Zmiany mają na celu umożliwienie bezpiecznego przejazdu pojazdów. Wykonawcą zadania była firma Drogowskaz T&T sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach. Wartość zadania to 6.150,00 zł.

Budowa kolumbarium

Trwają prace związane z budową kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym. Umowa została zawarta 10 lutego br. z firmą Zakład Kamieniarski „GRANIT” Wojciech Grzegorczyk z siedzibą w Zakliczynie. Wartość umowy to 207.900,00 zł. Zakres robót dotyczy wykonania czterech segmentów kolumbarium na groby urnowe oraz zagospodarowania terenu wokół poprzez montaż ławek, położenie kostki ozdobnej oraz na-sadzenia roślin m.in. jałowców i bluszczu. Kolumbarium zostało zaprojektowane jako 4 osobne wolnostojące segmenty z prefabrykatów betonowych, w każdym będzie 15 nisz. Podstawowym budulcem kolumbarium będzie beton architektoniczny, natomiast na każdej z nisz będą montowane płyty kamienne. Powierzchnia zabudowy czterech segmentów wynosi 16 m2. Długość jednego segmentu wynosi 350 cm, natomiast wysokość to 260 cm. Segmenty zostaną zlokalizowane w nowej części cmentarza.

A już niebawem...

21 czerwca ogłoszono postępowanie o udzielenie zamawiania publicznego na zadanie „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Chojnowie oraz przebudowa nawierzchni dróg ul. W. Bogusławskiego, ul. L. Solskiego, ul. M. Ćwiklińskiej w Chojnowie”. W ramach ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Chojnowie otrzymano promesę wstępną w wysokości 2.000.000,00 zł., natomiast na przebudowę nawierzchni dróg ul. W. Bogusławskiego, ul. L. Solskiego, ul. M. Ćwiklińskiej w Chojnowie otrzymano promesę wstępną w wysokości 6.500.000,00 zł

20 czerwca ogłoszono postępowanie o udzielenie zamawiania publicznego na zadanie „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko. Orlik 2012” przy ul. Kilińskiego w Chojnowie”. Gmina Miejska Chojnów na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 340 tys. z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” - edycja 2023.

18 czerwca ogłoszono postępowanie o udzielenie zamawiania publicznego na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w Chojnowie: ul. Reymonta i ul. Ogrodowa (część 1) oraz ul. Konarskiego i ul. Królowej Jadwigi (część 2)”. Gmina Miejska Chojnów na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Reymonta, Ogrodowa, Konarskiego oraz Królowej Jadwigi” otrzymała promesę wstępną na kwotę 2.700.000,00 zł. w ramach szóstej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.