Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

„§Masz Prawo”. Rozwód bez tajemnic.

Autor Marcin Zatwarnicki
Data utworzenia: 25 czerwiec 2014, 10:51 Wszystkich komentarzy: 0


„§Masz Prawo”. Rozwód bez tajemnic.


Szanowni Państwo,


Na wstępie bardo dziękuję za udział w ankiecie zorganizowanej przez portal chojnow.pl. Pośród wybranych przez Państwa zagadnień jednym z najczęściej wskazywanych było właśnie zagadnienie związane właśnie z postępowaniem o orzeczenie rozwodu. Dlatego też w dzisiejszym artykule przybliżę Państwu podstawowe kwestie z tym związane.

Czym jest rozwód i jakie są przesłanki jego orzeczenia?

Myślę, że nikomu z Państwa nie trzeba tłumaczyć, czym jest rozwód. Niemniej jednak, w kilku słowach rozwód stanowi jedną z form ustania małżeństwa i niesie za sobą szereg następstw w sferze praw i obowiązków dotychczasowych małżonków.

Orzeczenie rozwodu możliwe jest jedynie przy spełnieniu przesłanek oreślonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Uzasadniając żądanie orzeczenia rozwodu małżonek, który o to wnosi musi udowodnić, że pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, tj. czy pomiędzy małżonkami doszło do całkowitego, nieodwracalnego zerwania więzi duchowej, fizycznej oraz gospodarczej (przesłanki pozytywne) oraz czy orzeczenie rozwodu nie wpłynie negatywnie na dobro wspólnych małoletnich dzieci stron (przesłanka negatywna).

Uznanie rozkładu pożycia między małżonkami za trwały jest możliwe tylko, gdy ocena oparta na doświadczeniu życiowym pozwala przyjąć, że na tle okoliczności konkretnej sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Co istotne, upływ dłuższego czasu nie stanowi zawsze koniecznej przesłanki trwałości rozkładu pozycia małżeńskiego. W niektórych sytuacjach wniosek, że rozkład pożycia ma charakter trwały, może okazać się uzasadniony już wkrótce po nastąpieniu rozkładu pożycia.

Odnosząc się z kolei do tzw. przesłanki negatywnej orzeczenia rozwodu, tj. dobra małoletnich dzieci stron, wskazać należy, że nie należy tracić z pola widzenia sytuacji, w której istniejący między małżonkami stan napięcia wpływa niekorzystnie na warunki życiowe ich wspólnych dzieci. Jak się przyjęło w psychologii, trwanie w małżeństwie dla dziecka to trwanie w absurdzie, bowiem dziecko przejmuje od rodziców nie tylko umiejętność mówienia, kindersztuby i zasad zachowania społecznego, ale przede wszystkim uczy się widzenia świata, reakcji na przeciwności losu, okazywania uczuć. W rodzinie, gdzie miłość i szacunek są udawane można nauczyć się tylko udawania.


Rozwód z orzekaniem o winie, czy bez?

Jak pewnie doskonale Państwo wiecie orzeczenie rozwodu może nastąpić ze wskazaniem małżonka winnego zupełnego i trwałego rozkładu pożycia lub też nie. Decyzję w tym zakresie należy podejmować w oparciu o - po pierwsze – okoliczności faktyczne sprawy (tj. czy np. doszło do zdrady małżeńskiej) oraz o możliwości udowodnienia swoich twierdzeń (tj. czy np. mamy dowody tej zdrady).

Orzeczenie rozwodu z winą jednego z małżonków ma niezwykle doniosłe skutki w sferze późniejszych relacji pomiędzy małżonkami. Nie wiem czy Państwo sobie uświadamiają, ale małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znaduje się wniedostatku może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania.

UWAGA! Małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia nie może żądać rozwodu, chyba że drugi małżonek taką zgodę wyrazi lub brak zgody na rozwód będzie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Co więcej udowodnienie winy jednego z małżonków oraz wykazanie, że w znacznie mniejszym stopniu przyczyniał się on do zaspokajania potrzeb rodziny będzie miała istotne znaczenie przy późniejszym postępowaniu w zakresie podziału majątku wspólnego małżonków.


Co poza żądaniem orzeczenia rozwodu zawrzeć w pozwie?

Obok żądania w rozwodu, w pozwie rozwodowym Sąd może rozstrzygnąć również w zakresie:

- władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem;

- wysokości w jakiej każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania wspólnych dzieci – obowiązek alimentacyjny;

- podziału majątku wspólnego małżonków;

- wspólnego mieszkania małżonków.

Co bardzo istotne w pozwie rozwodowym należy zawrzeć również wniosek o zabezpieczenie kontaktów małżonków z dzieckiem oraz o zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania.


Wymagania pozwu.

Pozew o rozwód składamy w Sądzie Okręgowym właściwy dla miejsca, w którym małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli jedno z nich nadal zamieszkuje lub przebywa nadal w tym okręgu. W braku takiego miejsca wyłącznie właściwy jest Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania pozwanego, zaś w braku tej podstawy – dopiero – Sąd miejsca zamieszkania powoda.

Pozwem można oczywiście złożyć osobiście albo działając przez pełnomocnika procesowego (adwokata lub radcę prawnego). Osoby, których nie stać na adwokata a nie chcą występować w sprawie same, mogą wnieść o ustanowienie dla nich pełnomocnika z urzędu.

Proszę pamiętać, że strona żądająca rozwodu jest zobowiązana do uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w kwocie 600,00 zł. Osoby, które nie posiadają takiej kwoty mogą złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów postępowania w całości lub części.

Oprócz oznaczenia Sądu, powoda i pozwanego trzeba wskazać, iż jest to pozew o rozwód.


Mam nadzieję, że niniejszy artykuł pozwoli na – chociaż częściowe – rozwianie Państwa wątpliwości. Ewentualne pytania można kierować za pośrednictwem komentarzy lub bezpośrednio na adres e-mail biuro@dcprawne.pl. Z chęcią na nie odpowiem.

Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.