Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja

Rok 2014 bardziej bezpieczny - policyjne statystyki

Autor Redaktorka
Data utworzenia: 22 styczeń 2015, 18:07 Wszystkich komentarzy: 2


Rok 2014 bardziej bezpieczny - policyjne statystyki

Jaki był rok 2014? W porównaniu do swojego poprzednika – 2013 – okazał się być bezpieczniejszy. Odnotowano znacznie mniej przestępstw kryminalnych wyższej rangi tj. zabójstwa, rozboje z użyciem broni lub niebezpiecznych narzędzi. Mniejszą „sławą” cieszyły się zarówno drobne przestępstwa tj. niszczenie mienia czy kradzieże.

Przede wszystkim spadła liczba przestępstw kryminalnych - z 711 435 w 2013 roku do 633701 w 2014 r, czyli o 77 734. Liczba przestępstw gospodarczych wzrosła ze 154592 do poziomu, 163080 czyli o 8488.

Szczególną różnicę widać w grupie przestępstw, należących do kategorii najbardziej uciążliwych. Zaliczamy do nich uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy i kradzież samochodu, kradzież z włamaniem jak i uszkodzenie rzeczy. Szczególnie widać te różnice, kiedy weźmiemy pod lupę ostatnie 10 lat (2004 – 2014). Gdy porównamy ze sobą jeden średni dzień z 2004 r. (4003 przestępstw) oraz jeden dzień z 2014 r. (2507 przestępstw), dostrzeżemy wyraźną różnicę. To 1496 przestępstw mniej!

Gdyby wyodrębnić poszczególne kategorie, sytuacja układa się w następujący sposób:

 • Bójki i pobicia:

  Spadek z 8 788 w 2013 do 6964 w 2014 roku. Jest to spadek o 21 %, czyli o 1824. W 2004 roku – odnotowano zdecydowanie więcej, bo 14 388 bójek i pobić. Oznacza to, że średnio każdego dnia (porównując jeden dzień z 2004 roku i jeden z 2014 roku) odnotowano średnio 20 przestępstw mniej.

 • Przestępstwa rozbójnicze:

  Spadek z 20 376 w 2013 roku do 13 868 w 2014 roku. Jest to spadek o 32 %, czyli o 6508. 10 lat temu liczba przestępstw rozbójniczych była 3,5 razy większa i wynosiła 48 636. Dziennie średnia liczba przestępstw spadła o 95.

 • Uszkodzenie rzeczy:

  Spadek z 57 955 w 2013 roku do 47361 w 2014 roku. Jest to spadek o 18 %, czyli o 10 572.

 • Uszczerbek na zdrowiu:

  Spadek z 14 090 w 2013 roku do 13651 w 2014 roku. Jest to spadek o 3 % czyli o 439.

 • Kradzież z włamaniem:

  Spadek ze 118 398 w 2013 roku do 106900 w 2014 roku. Jest to spadek o około 10 % czyli o 11 498. W tej kategorii przez 10 lat odnotowano wyjątkowo duży spadek – w 2004 roku odnotowano 266 591 włamań. Oznacza to średni dzienny spadek o 437.

 • Kradzież cudzej rzeczy:

  Spadek z 214 616 w 2013 roku do 174900 w 2014 roku. Jest to spadek o 19 %, czyli o 39 716. Jeszcze 10 lat temu liczba kradzieży wynosiła 339 086. Oznacza to średni dzienny spadek o 450.

 • Kradzież samochodu:

  Spadek z 15 465 w 2013 roku do 14124 w 2014 roku. Jest to spadek o 9 %, czyli o 1341. W 2004 roku liczba tych przestępstw wyniosła 51 150. Oznacza to spadek w ostatnim dziesięcioleciu o 62 %, a średni dzienny spadek o 101 przypadków kradzieży samochodu.

 • Przestępczość narkotykowa:

  Intensyfikacja walki z przestępczością narkotykową w 2014 przyniosła zwiększenie liczby zabezpieczonych narkotyków. Policjanci zabezpieczyli ponad 3,7 tony środków odurzających, podczas gdy rok wcześniej było to blisko 1,9 tony.

 • Przestępstwa drogowe:

  Zdecydowanie poprawiło się bezpieczeństwo na drogach. Liczba przestępstw drogowych w 2014 roku spadła o 53 819, czyli o 38 % w stosunku do roku 2013. Ogólna liczba przestępstw drogowych w 2014 roku wyniosła 87085. Dane za poprzedni rok (2013) były wyższe i wyniosły 140 904 (wszystkie przestępstwa drogowe).

  Porównując ze sobą statystyki drogowe z 2014 roku do 2013, widać utrzymującą się tendencję spadkową biorąc pod uwagę liczbę wypadków, osób rannych i ofiar śmiertelnych. W zeszłym roku doszło do 34 694 wypadków – jest to o 691 mniej niż w roku poprzednim. W 2014 r. liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 3 171 osób, co oznacza, że na polskich drogach zginęło o 120 osób mniej niż w roku 2013. Spadła również liczba osób rannych, w 2014 wyniosła ona 42 177 osób i było to o 1294 osoby mniej niż w 2013 roku.

 • Przestępczość nieletnich:

  W obszarze przestępczości nieletnich, niższe wartości odnotowano zarówno, jeśli chodzi o liczbę czynów karalnych – spadek wyniósł 28 907, co oznacza obniżenie liczby czynów z 71642 w 2013 roku do 42735 w roku 2014, co stanowi blisko 40 %. Liczba zarejestrowanych podejrzanych nieletnich wyniosła 17287 w 2014 roku i była niższa o 7961 niż rok wcześniej.

 • Zmniejszeniu uległa także liczba innych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu:

  Zabójstw– o 7 % mniej. Jest to spadek z 574 w 2013 roku do 532 w 2014 – natomiast w 2004 r liczba zabójstw wynosiła 980. Na przestrzeni 10 lat jest to spadek średnio o 1,2 dziennie. Podczas jednego dnia 2004 r. średnio dokonywano 2,7 zabójstw, natomiast w 2014 - 1,5.

  Zgwałceń– o 2 %, czyli o 33 zdarzenia mniej. Jest to spadek z 1362 w 2013 roku do 1329 w 2014 – natomiast w 2004 r. liczba tych przestępstw wyniosła 2 176. Średnio w 2004 r. dziennie odnotowywano 6 przestępstw, podczas gdy w 2014 roku już tylko 3,6.

Ogólna liczba podejrzanych w 2014 roku wyniosła 363582 osoby.

9 października 2014 ruszyła „nowa” jednostka organizacyjna Policji – Centralne Biuro Śledcze Policji. W tym samym roku funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 1622 osoby podejrzane o angażowanie się w działanie w zorganizowanych grupach przestępczych, w tym 154 liderów. 508 obywateli usłyszało zarzuty w związku z „praniem brudnych pieniędzy”. Dodatkowo zabezpieczono ponad 2 tony narkotyków, między innymi heroinę, która przemycana była w irańskich dywanach. Zlokalizowano i zlikwidowano 188 plantacji oraz 28 fabryk, zajmujących się produkcją papierosów czy krajanek tytoniowych. Oprócz substancji odurzających, zarekwirowano jeszcze 232 jednostki broni.

Z roku na rok poziom bezpieczeństwa ulega poprawie. Jest związane między innymi z poprawą warunków służby blisko 10-ciu tysięcy policjantów oraz pracowników Policji, na które przeznaczono kwotę 572466808 zł. W kosztorys wliczono 272 przetargi na remonty i inwestycje, w tym ukończonych zostało 56 projektów.

Według opinii społecznej CBOS, 70% ankietowanych twierdzi, że Polska to kraj, w którym żyje się bezpiecznie. Natomiast aż 90% badanych uważa, że najbezpieczniejszym miejscem jest to, które zamieszkują. To najwyższy wskaźnik w ostatnim dwudziestoleciu. Praca policjantów jest oceniana pozytywnie przez 72,4 % naszych obywateli, a tylko 6,4 z nich obawia się przemocy, przestępczości lub wandalizmu. Dzięki tym statystykom, wraz z Litwą, oceniani jesteśmy jako drugie, najbezpieczniejsze państwo Unii Europejskiej.

(dane pochodzą z oficjalnej strony Policji)


Komentarze

For the person asking for sites about good money tips, personal finance tips, top money recommendations, finance tips for small business owners, simple finance tips, I highly suggest this worthwhile financial words of advice profile or for good financial recommendations, excellent finance ideas, good money tips, excellent money tips, worthwhile money words of advice, read this simple financial recommendations forum.
zgłoś komentarz
For the person asking for sites about buy my cart, Baymycard, edmunds car valuation, car valuations usa, buy me cars, car valuation apps, car buyers remorse, www.buymycar.com, car buyers.com, car buyers tulsa, I highly suggest this worthwhile buy my car recommendations website
zgłoś komentarz

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.