Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Becikowe znów tylko z zaświadczeniem

Autor admin
Data utworzenia: 03 styczeń 2012, 11:14 Wszystkich komentarzy: 0


Becikowe znów tylko z zaświadczeniem

Od pierwszego dnia 2012 r. ponownie prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tego powodu zależeć będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się o pomoc zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Opiekunowi, matce lub ojcu urodzonego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko pod warunkiem, że wniosek zostanie złożony w ciągu 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, zaś w przypadku dziecka objętego opieką prawną w ciągu 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką bądź przysposobienia, lecz nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeśli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości jednorazowo 1000 zł na rękę. Dodatek taki otrzyma również opiekun faktyczny dziecka do ukończenia przez dziecko 1 roku życia pod warunkiem, że dodatek taki nie został przyznany już rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku większej ilości dzieci dodatek przysługuje na każde.

Wzór zaświadczenia koniecznego do otrzymania powyższych pomocy określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010r., Nr 183, poz. 1234).

Więcej o dodatku i zapomodze można przeczytać na stronie MOPS Chojnów.


Źródła: MOPS Chojnów

Prawo Przedsiębiorcy INFOR PL S.A.Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.