Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Ruszył Gminny Chojnowski Budżet Obywatelski na 2018 rok

Autor admin
Data utworzenia: 25 październik 2017, 12:16 Wszystkich komentarzy: 0


Ruszył Gminny Chojnowski Budżet Obywatelski na 2018 rok

306 000 złotych w 2018 roku gmina Chojnów przeznaczy na realizację projektów, jakie zgłoszone zostaną przez mieszkańców poszczególnych sołectw w ramach Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Do 30 listopada Urząd Gminy czeka na propozycje.

Celem Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego jest zwiększenie udziału mieszkańców Gminy Chojnów w procesie decydowania o sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia. Budżet ma również za zadanie podkreślić ważną rolę członków wspólnoty samorządowej w procesie stanowienia prawa.

Propozycje projektu do zrealizowania w ramach GChBO może zgłosić każdy mieszkaniec gminy Chojnów ujęty w rejestrze wyborców gminy. Formularz zgłoszenia projektu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojnów oraz w Urzędzie Gminy.

Przedmiotem głosowania w ramach GChBO mogą być jedynie propozycje zadań lub działań, leżących w kompetencji gminy Chojnów. Propozycje muszą być zlokalizowane na terenach stanowiących własność gminy. W zakres budżetu obywatelskiego nie wchodzą wydatki związane z remontem dróg oraz z remontem i wyposażeniem świetlic wiejskich. Projekty realizowane w ramach GChBO muszą być ogólnodostępne, zgodne z kierunkami rozwoju gminy Chojnów i powinny być możliwe do realizacji w roku budżetowych 2018.

We wniosku należy określić szacunkową wartość brutto realizacji zadania, obejmującą wszystkie niezbędne koszty. Ponadto w ramach konsultacji nie mogą być zgłaszane projekty dotyczące wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej, a także których cel i treść w nich zawarta dotyczy przejawów, zjawisk, zachowań uznawanych powszechnie za społecznie naganne, wulgarne, obsceniczne lub obraźliwe oraz których realizacja wiązałby się z koniecznością wielokrotnej konsultacji wśród mieszkańców gminy.

Koszty projektów w poszczególnych miejscowościach gminy Chojnów nie mogą przekroczyć następujących kwot:

22000: Rokitki,
18000: Okmiany,
17000: Biała, Goliszów,
15000: Krzywa,
14500: Niedźwiedzice, Osetnica,
12500: Jerzmanowice,
11500: Budziwojów, Konradówka, Stary Łom,
11000: Witków, Zamienice,
10000: Biskupin, Jaroszówka,
9000: Czernikowice, Dobroszów, Gołaczów, Groble, Michów, Piotrowice, Strupice,
8000: Gołocin, Kolonia Kołłątaja,
7000: Dzwonów, Pawlikowice,
6000: Witkówek.

Zgłoszony projekt musi wcześniej uzyskać poparcie co najmniej 20 osób uprawnionych do udziału w konsultacjach, zamieszkujących daną miejscowość. Wypełniony i podpisany formularz projektu należy przekazać w wersji papierowej na adres Urzędu Gminy Chojnów osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 30 listopada 2017 roku.

Weryfikacja projektów przez specjalnie powołany zespół ds. budżetu obywatelskiego nastąpi w dniach od 23 października do 15 grudnia. Zatwierdzona lista projektów i zadań do głosowania zostanie ogłoszona do 20 grudnia 2017 roku. Głosowanie nad projektami zaplanowano na 14 stycznia 2018 roku.Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.