Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Budżet na 2018 rok przyjęty przez Radę Miejską. Poznaj planowane wydatki inwestycyjne

Autor admin
Data utworzenia: 13 grudzień 2017, 14:32 Wszystkich komentarzy: 1


Budżet na 2018 rok przyjęty przez Radę Miejską. Poznaj planowane wydatki inwestycyjne

Ponad czternaście milionów na wydatki inwestycyjne, plany modernizacji i wymiany nawierzchni kilku chojnowskich ulic, remonty ciągów pieszych, budowa odwodnienia na cmentarzu, inwestycje w Szkole Podstawowej nr 4 oraz oczekiwana od dłuższego czasu budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa - to tylko część planów jakie znalazły się w uchwale budżetowej na rok 2018, która została jednogłośnie przegłosowana podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez komisje stałe Rady Miejskiej. Głosowanie poprzedziły także opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Chojnowa przedstawionego w projekcie uchwały.

- Jest to kolejny budżet bardzo pro rozwojowy dla naszego miasta - mówi burmistrz Jan Serkies, zaznaczając że od lat koncepcja rozwoju Chojnowa zakłada inwestycje w elementy kubaturowe i bazę prospołeczną, podając jako przykład m.in. basen, Dom Schrama, Dom Kultury, chojnowski Rynek czy pomniejsze inwestycje w szkołach - W roku 2018 przyszedł czas na rozbudowę Przychodni Rejonowej, która będzie, mam taką nadzieję, regionalnym centrum zdrowia dla regionu Chojnowa - dodaje.

Inwestycja w Przychodnię Rejonową zostanie zrealizowana dzięki pozyskaniu 3 milionów złotych ze środków unijnych, z puli Regionalnego Programu Operacyjnego.

W 2018 roku ponad 4 700 000 złotych przeznaczone zostanie na modernizację ciągów komunikacyjnych - W ubiegłym roku mnóstwo czasu poświęciliśmy na wykonanie projektów, które można w 2018 roku zrealizować - zaznacza burmistrz.

Pełną listę planowanych inwestycji publikujemy poniżej. Liczby w budżecie na 2018 rok prezentują się następująco:

Dochody ogółem: 51 873 871,50

- dochody bieżące: 49 102 343,50
- dochody majątkowe: 2 771 528,00

Wydatki ogółem: 57 496 002,68

- wydatki bieżące: 43 232 146,00
- wydatki majątkowe: 14 263 856,68

Wynik budżetu - deficyt: 5 622 131,18

- w tym wydatki na zabezpieczenie zadania inwestycyjnego - Budowa Przychodni w ramach środków RPO pozyskanych przez Przychodnię Rejonową: 3 970 000,00

Przychody: 6 753 869,06
Rozchody: 1 131 737,88

Wydatki inwestycyjne - 14 263 856,68

Drogi publiczne gminne - 4 746 000,00, w tym:

- wymiana nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego (lewa strona) - 450 000,00

- budowa nawierzchni ulicy Matejki - 229 000,00

- budowa nawierzchni ulicy Solskiego - 500 000,00

- budowa ul. gen. Andersa wraz z oświetleniem - 350 000,00

- budowa ulicy Słowiańskiej - 200 000,00

- modernizacja nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia drogowego w ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa odcinka jezdni "przy torach" - 450 000,00

- modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego - 850 000,00

- modernizacja nawierzchni jezdni w ul. Sikorskiego przy budynkach nr 6, 8, 10 wraz z budową miejsc postojowych - projekt - 12 000,00

- przebudowa chodnika przy ulicy Bolesławieckiej od skrzyżowania z ulicą Chmielnądo ulicy Wyspiańskiego - 70 000,00

- przebudowa i budowa zatok postojowych przy ulicy Władysława Łokietka - 125 000,00

- przebudowa ulicy Asnyka - 850 000,00

- przebudowa ulicy Skłodowskiej-Curie wraz z wymianą oświetlenia drogowego - projet - 10 000,00

- wymiana nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego - 150 000,00

- wymiana nawierzchni jezdni i chodników w ulicy Niemcewicza i placu Konstytucji 3 Maja - 300 000,00

- zagospodarowanie placu Dworcowego - 200 000,00

Gospodarka mieszkaniowa:

- zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - opracowanie koncepcji mieszkań socjalnych - 5 000,00.

Cmentarze:

- budowa odwodnienia terenu Cmentarza Komunalnego - 50 000,00.

Obrona cywilna:

- zakup syreny alarmowej na potrzeby systemu ostrzegania i alarmowania - 8 000,00

Szkoły podstawowe:

- modernizacja dachu łącznika w Szkole Podstawowej nr 4 - 47 000,00

Stołówki szkolne i przedszkolne:

- przebudowa kuchni wraz ze stołówką w Szkole Podstawowej nr 4 - 800 000,00

Lecznictwo ambulatoryjne:

- budowa Centrum Medycznego dla regionu Chojnowa - dotacja na dofinansowanie dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie - 4 567 856,68

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży - 105 000,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1 750 000,00, w tym:

- budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie - 1 400 000,00

- przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów - 50 000,00

- przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Komuny Paryskiej - 300 00,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- program ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa - 500 000,00

Pozostała działalność - 800 000,00, w tym:

- rezerwa na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego - 200 000,00

- zagospodarowanie terenu przy ulicy Bielawskiej (Staw Miejski) - 100 000,00

- prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego - 500 000,00

Biblioteki:

- wymiana okien w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - II piętro - 100 000,00

Muzea:

- wymiana okien w budynku Muzeum Regionalnego - 100 000,00
Komentarze

A kiedy zostanie uwzględniona ul.Parkowa /garaże/do wykonania ,czekamy już 23 lata,a czytając artykuł można to zrobić w rok /ul.Andersa/.
zgłoś komentarz

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.